Gudsmoders Insomnandets nunnekloster i Pühtitsa (Kuremäe kloster)

Kuremäe kloster i byn Kuremäe är Estlands enda verksamma ortodoxa nunnekloster som grundades år 1891. Under forna tider låg här gamla esters ritplats och en offerkälla. Källan är idag känd för sitt helande vatten som ”den heliga källan”. Doppa dig gärna i det uppfriskande vattnet. Klosterportarna står öppna och du kan titta runt och se det vardagliga livet i klostret. Alla som har ett djupare intresse för klosterlivet och dess historia, kan beställa en rundvisning av nunnorna som gärna visar hela anläggningen med dess olika kyrkor, dit man annars inte kommer in på egen hand.

Kuremäe kloster i byn Kuremäe är Estlands enda verksamma ortodoxa nunnekloster som grundades år 1891. Under forna tider låg här gamla esters ritplats och en offerkälla. Källan är idag känd för sitt helande vatten som ”den heliga källan”. Doppa dig gä

Egenskaper och utrustning