Guidad naturforsknings workshop

Naturforsknings workshop är särskilt lämplig för dem som är intresserade av insektsvärlden.
I början av programmet fångar vi olika ryggradlösa djur från havet nära naturskolan. Deltagarna ges håv som gör det lätt att fånga insekterna från havsbotten. De fångade djuren läggs i en behållare fylld med vatten som tas till utomhusklassen för forskning. Där kan man titta på djuren med hjälp av mikroskop. Sedan kan man titta på ett bildprogram i naturklassen, som presenterar livet för ryggraddlösa djur i naturen. Vi får veta hur olika ryggradlösa djur andas, äter och rör på sig.
Programmet tar 2 timmar. Lämplig för barnfamiljer.

Naturforsknings workshop är särskilt lämplig för dem som är intresserade av insektsvärlden.
I början av programmet fångar vi olika ryggradlösa djur från havet nära naturskolan. Deltagarna ges håv som gör det lätt att fånga insekterna från havsbot

Egenskaper och utrustning
Newsletter