H. Treffners Gymnasium, s.k Prinsesshuset

När man går i det historiska Jaanikvarteret är en av de mest sevärda byggnaderna säkert byggnaden på Munga 12 som sedan 1804 används som en skola. År 1830 byggdes huset vid Rüütligatan speciellt för ändamål som krongymnasium (arkitekt G. F. W. Geist). Gymnasiet namngavs efter den kände läraren H. Treffner.
Bra att veta: - Byggnaden kallas för Prinsesshuset både för att det ägdes av Kurlands prinsessa Hedwig E. Biron år 1784 och för att det ännu är kvarterets vackraste byggnad.

När man går i det historiska Jaanikvarteret är en av de mest sevärda byggnaderna säkert byggnaden på Munga 12 som sedan 1804 används som en skola. År 1830 byggdes huset vid Rüütligatan speciellt för ändamål som krongymnasium (arkitekt G. F. W. Gei

Egenskaper och utrustning