Häädemeeste museum

Häädemeestes kust har en lång och känd båtbyggartradition, som minnesmärkena i Häädemeeste och Kabli påminner oss om, gamla kaptener och redares ståtliga trähus och familjegravar på kyrkogårdarna. En bra överblick av områdets historia får du på det år 1991 skapade Häädemeeste museum. Lokalbefolkningens kulturarv finns i tal, bild och video här, i muséet finns också över 500 studier!

Häädemeestes kust har en lång och känd båtbyggartradition, som minnesmärkena i Häädemeeste och Kabli påminner oss om, gamla kaptener och redares ståtliga trähus och familjegravar på kyrkogårdarna. En bra överblick av områdets historia får du på det å

Egenskaper och utrustning