Haapsalu biskopsborgs konventbyggnad-museum och domkyrka

Haapsalu biskopsborgs konventbyggnad - befäst bostad av biskopar och präster samt domkyrka från 1200-talet.

På bottenvåningen finns ett medeltida skolrum, vapen- och stenbildssalar, en utställning med arkitekturfoton, möjlighet att se en översiktsfilm om borgens historia. Besökaren blir säkert fascinerad av domkyrkan med utomordentlig akustik som ofta används för konserter och kapellet med Vita damens fönster, i källaren ligger Vita damens fängelse. På övervåningen kan man se hospitalslokaler i det lilla tornet, från klocktornet får man en utsikt över staden med vacker klockspelsmusik varje dag kl 12. Spännande upplevelser för mer än en timme!

Haapsalu biskopsborgs konventbyggnad - befäst bostad av biskopar och präster samt domkyrka från 1200-talet.

På bottenvåningen finns ett medeltida skolrum, vapen- och stenbildssalar, en utställning med arkitekturfoton, möjlighet att se en öve

Egenskaper och utrustning
#visitestonia