Hanija Museum, namnt efter August Tampärg

Muséet har skapats till skolhuset i Hanila och det samlar och exponerar material med anknytning till Hanilas historia och kulturarv.
Muséets hedersförpliktelese är att anteckna August Tanpärgs livsarbete och hans minne, likaså att respektera den gamla kommunskolan som ett kulturminne. August Tampärg var hedersmedborgaren i Hanila kommun och hans livsverk bestod av att bevara kulturarvet till blivande generationer. Bra att veta: Den etnografiska och kulturhistoriska permanentexpositionen består av flera klassifikationer: gårdsredskap, ria, verkstad. Huvuddelen är föremål som under flera generationer bevarats i Porsiku gård.

Muséet har skapats till skolhuset i Hanila och det samlar och exponerar material med anknytning till Hanilas historia och kulturarv.
Muséets hedersförpliktelese är att anteckna August Tanpärgs livsarbete och hans minne, likaså att respektera den

Egenskaper och utrustning