Heimtali studieled

Studieleden som börjar vid Heimtali herrgårds bränneri är särskilt lämplig för naturintresserade som tycker om mäktiga lövträd. Stammarna på väldiga träd är täckta med olika sällsynta mossarter varav många utgör indikatorarter av en nyckelbiotop.

Andra sevärdheter i närheten är Heimtali herrgård och park samt det lokala hembygdsmuseet med sin utställning av estnisk folklig slöjd.

Studieleden som börjar vid Heimtali herrgårds bränneri är särskilt lämplig för naturintresserade som tycker om mäktiga lövträd. Stammarna på väldiga träd är täckta med olika sällsynta mossarter varav många utgör indikatorarter av en nyckelbiotop.

Egenskaper och utrustning