Heliga korsets kyrka i Paide

En kyrka har funnits i Paide ända sedan 1200-talet men den förstördes upprepade gånger i olika krig. 1767 började man återigen uppföra en kyrka i staden och den invigdes 1786.

Den 10 maj 1845 förstördes kyrkan i brand. 1847-1848 byggdes en ny kyrkbyggnad i senklassicistisk stil med inslag av nybarock.

Heliga korsets kyrka i Paide är ovanlig bland Estlands kyrkor eftersom dess torn inte ligger åt väster utan i mitten av byggnaden, åt söder.

Interiören av Paide kyrka är enkel. Koret skiljs åt från långhuset av en bred triumfbåge. De viktigaste sevärdheterna i inredningen är altaret och predikstolen i nybarock samt sällsynta glasmålningar.

En kyrka har funnits i Paide ända sedan 1200-talet men den förstördes upprepade gånger i olika krig. 1767 började man återigen uppföra en kyrka i staden och den invigdes 1786.

Den 10 maj 1845 förstördes kyrkan i brand. 1847-1848 byggdes en n

Egenskaper och utrustning
Newsletter