Heliga trefaldighets kyrka i Paadrema

Heliga trefaldighets kyrka i Paadrema är byggd efter ritningar av arkitekt K.Nymann år 1889. Byggarna, med Feodor Revka som byggmästare, kom från ön Moon.

Kyrkan förklarades som nationellt kulturminne år 1998. Det är såväl byggnaden själv som dess interiör med vackert designade tak och ikonostas som är skyddade. 

Intressant att veta: I Paadrema kyrka döptes författaren Karl Ristikivi.

Heliga trefaldighets kyrka i Paadrema är byggd efter ritningar av arkitekt K.Nymann år 1889. Byggarna, med Feodor Revka som byggmästare, kom från ön Moon.

Kyrkan förklarades som nationellt kulturminne år 1998. Det är såväl byggnaden själv so

Egenskaper och utrustning