Heltermaa terminal

Huvudsyftet med terminalen i Heltermaa är att ta emot och betjäna färjorna på linjen Heltermaa-Rohuküla. Terminalen kan dessutom ta emot frakt- och passagerarbåtar och erbjuda dem snabb kvalitetsservice.

Terminalen i Heltermaa tar även emot segelbåtar med ett djupgående upp till 2,8 m. I hamnen finns ett hotell, ett informationscenter, en hantverksbod och en bar.

State Port Register

Huvudsyftet med terminalen i Heltermaa är att ta emot och betjäna färjorna på linjen Heltermaa-Rohuküla. Terminalen kan dessutom ta emot frakt- och passagerarbåtar och erbjuda dem snabb kvalitetsservice.

Terminalen i Heltermaa tar även emot

Egenskaper och utrustning