Hestia Hotel Europa konferenscenter

Hestia Hotel Europas 8 olika stora multifunktionella konferens- och mötessalar är rymliga, har stora fönster och vacker utsikt och passar bra för arrangemang av möten, konferenser, mässor och andra evenemang. Lokalerna har modern video-, ljud- och presentationsutrustning.

Lokalerna har fått sina namn efter olika områden i Europa, så att man kan hålla sin konferens antingen i "Tallinn", i "Bryssel" eller i "Västra Europa".

Vi erbjuder spännande snacks för att göra konferenserna mer upplevelsefulla och ge små idépauser. Fråga ytterligare information.

Hestia Hotel Europas 8 olika stora multifunktionella konferens- och mötessalar är rymliga, har stora fönster och vacker utsikt och passar bra för arrangemang av möten, konferenser, mässor och andra evenemang. Lokalerna har modern vid

Egenskaper och utrustning