Hinni kanjon

Hinni kanjon som är unik i hela Estland  ligger i Haanja naturparks skyddszon.

Hinni kanjon är en erosionsdal i devontidens sandsten. Det är en 15-20 m djup och 300 m lång dalgång med branta klippväggar. Längs dalens botten rinner Ennibäcken vars snabbt strömmande vatten har grävt en djup bädd i sandstensgrunden.

Sprickdalens branta kanter blottar 5-6 m höga klinter av korsskiktad sandstensskikt i vita och olika gula toner på en nära 200 m lång sträcka. Fallna träd, en liten källgrotta och den smala stigen förmedlar urnaturens atmosfär.

Belysning saknas på plats, så det är bäst att besöka kanjonen dagtid.

Hinni kanjon som är unik i hela Estland  ligger i Haanja naturparks skyddszon.

Hinni kanjon är en erosionsdal i devontidens sandsten. Det är en 15-20 m djup

Egenskaper och utrustning