Hundikangrud stengravar

Estlands största grupp av stengravar ligger i nordvästlig riktning från Muuksi by vid norra stranden av Kahala sjö.

Hundikangru gravgrupp med 85 gravar ligger på en hög jordtäckt kalkstensareal. Idag skuggar skogen utsikten från gravarna till sjön. Stengravar, som var vanliga huvudsakligen i Estlands norra och västra delar, är de huvudsakliga urminnen, som ger insyn i samhällslivet under den tidiga metalltiden.

Intressant att veta: Den tätaste delen av stengravarna känns som Hundikangrud. Begravning under stenhögar är en urgammal skandinavisk vana och som i Estland infördes under bronstiden och som pågick tills slutet av förhistorisk tid, dvs över 2000 år.

Estlands största grupp av stengravar ligger i nordvästlig riktning från Muuksi by vid norra stranden av Kahala sjö.

Hundikangru gravgrupp med 85 gravar ligger på en hög jordtäckt kalkstensareal. Idag skuggar skogen utsikten

Egenskaper och utrustning