Hüpassaare vandringsled

Den 5 kilometer långa Hüpassaare vandringsled slingrar sig genom försumpande skog till Kuresoo högmosse. Plankvägen passerar genom ett landskap av unika, ovalformade mossgölar till en utkiksplattform där du kan vila benen och njuta av stillheten. Plankvägen tar dig därefter till en mossekupol som höjer sig över omgivningen, där du kan iaktta de bofasta kråkornas spring hit och dit, samt upp på en liten löväng. I slutet på leden finner du Mart Saars Husmuseum och en campingplats.

Den 5 kilometer långa Hüpassaare vandringsled slingrar sig genom försumpande skog till Kuresoo högmosse. Plankvägen passerar genom ett landskap av unika, ovalformade mossgölar till en utkiksplattform där du kan vila benen och njuta av stillheten. Pla

Egenskaper och utrustning
Newsletter