Allt du behöver veta om Estlands Sång- och dansfestivaler

Källa: Lembit Michelson, Visit Estonia

Allt du behöver veta om Estlands Sång- och dansfestivaler

Om du ber en est att tala om Estland kanske du vill vänta ett tag för att se hur snart hen kommer till Sång- och dansfestivalen. Vanligen behöver du inte vänta mer än några få meningar. Varför är det så? Förmodligen för att Sång- och dansfestivaler inte bara är stora sommarevenemang som äger rum fyra gånger i Tallinn på tio år, utan det är ett sätt för oss att bättre förstå oss själva och vårt eget land och evenemangen medför alla de värden som vi anser som viktiga som en nation - kärlek till vårt eget land, språket, kulturen och traditionerna.

Sångfestivalen i Tallinn

Sångfestival lockar tusentals besökare.

Bild: Jarek Jõepera, Visit Estonia

Sångfestivalen har vuxit stadigt sedan år 1869, då den första festen hölls i Tartu under ledning av Johann Voldemar Jannsen, och den har följt med sin tid. Endast manliga körer och blåsorkestrar med totalt tusen artister deltog i den första sångfestivalen. Med tiden tillsattes blandade, barn-, dam- och pojkkörer, hobbymusiker och småbarnskörer. Festen flyttade till Tallinn, där den första Dansfestivalen ägde rum år 1934. Sedan år 1947 har för det mesta Sång- och Dansfestivaler hållits tillsammans.

År 2019 firade Estland den allmänna Sångfestivalens 150-årsjubileum och den arrangerades för 27:e gången och Dansfestivalen för 20:e gången. Sång- och dansfestivalen år 2019 hade 44 gånger fler deltagare än den första Sångfestivalen i Tartu, och publikens intresse för Sång- och Dansfestivalen var så stort att biljetterna tog slut både till Dansfestivalen och för första gången också till Sångfestivalen, som samlade 100 000 besökare. Bara en enda gång har det varit fler församlade: under den sjungande revolutionen hade så många som 300 000 människor samlats på Sångarfältet

Den 11/09/1988 protesterade 300 000 ester – fler än en fjärdedel av Estlands befolkning – mot Sovjet genom att sjunga bland annat frihetssånger, något som kommit att kallas "den sjungande revolutionen".

Bild: Visit Estonia

Samtidigt visar ett så stort intresse att Sångfestivalen på UNESCOs världsarvslista verkligen lever och att traditionen är viktig för alla, oavsett ålder eller social status. På Sångestraden kan presidenten stå vid sidan av skolflickan, och båda är glada och litar på dirigentens ledning, medan hela nationen andas med de som står på scenen.

Festivalförberedelser

Nationella sång- och dansfestivaler äger rum i Estland fyra gånger på tio år. Sång- och dansfestivalen för ungdomar äger rum det andra och sjunde året, och allmänna sång- och dansfestivaler äger rum vart fjärde och nionde år. Eftersom det tar i genomsnitt tre år att förbereda en sång- och dansfestival förflyter inget år i Estland utan förberedelse till någon av festivalerna.

Efter att programmet har sammanställts av konstnärliga ledare kommer anmälan till festen för körer, orkestrar och dansgrupper att meddelas. Detta sker vanligtvis 1,5 till 2 år innan nästa fest börjar. Det är alltså möjligt för utländska körer att delta i sångfestivalen - för detta måste de registrera sig för festen i tid och sedan skaffa en repertoar, som mestadels är på estniska. Hur de lyckas med sjungandet avgör deltagandet till festen.

Publiken kan börja förbereda sig för festen sex månader i förväg. Då börjar biljettförsäljningen. Dansfestivalen bjuder på tre identiska dansföreställningar på Kalev centrala stadion i Tallinn, som kommer att pågå i cirka två timmar. Varje show rymmer 10 000 åskådare. Sångfestivalen som varar i mer än sex timmar äger rum på Tallinns Sångarfält som rymmer cirka 70 000 åskådare åt gången, förutom sångarna.

Både Sång- och dansfestivalen äger rum utomhus. Detta innebär att du måste vara förberedd för både regn och sol. Dessutom medför en Sång- och dansfestivalerna alltid stora trafikrestriktioner, varför det är nödvändigt med mycket tid och tålamod för att komma till festen. De som inte är på plats kan naturligtvis också delta i sång- och dansfestivalen via en direktsändning i tv. Direktsändningen är mycket populär i Estland och programmet kan ses över hela världen tack vare Internet.


Sång- och dansfestival - en familjesammankomst

Sång- och dansfestivalen kallas lämpligt för den stora familjeåterföreningen. I allmänhet så är estländare rätt så individualistiska. Men här visar sig en ovanlig samhörighet, ett extraordinärt samförstånd när det gäller folkdans och musik, patriotism och tacksamhet till förfäderna, vilkas vanor och sedvänjor hedras.

Som sagt har sång- och dansfestivalerna ständigt utvecklats över tiden och har alltid speglat de aktuella generationernas framförande. Över tid har ett antal traditioner uppstått som har blivit en del av festen. Som en hyllning till Tartu, där de första allmänna sångfestivalerna ägde rum, tänds festivalelden där. Sedan färdas festelden likt en olympisk eld genom hela Estland till Tallinn, där tusentals folkdansare väntar på elden inför sitt första framförandet på Kalev Stadion. Festelden och de äkta estniska folkdräkterna får tillsammans hela dansstadion att skimra vackert och "Tuljak"- dansen skapad av Anna Raudkats, är en efterlängtad och älskad avslutningsdans för festivalen.

Som en del av den nationella rörelsen för självständighet hölls den första sångfestivalen i Tartu år 1869. Därför tänds festivalelden i Tartu fortfarande inför varje Sång och Dansfestival.

Bild: Visit Estonia

Alla deltagare i festen kommer till Sångfestivalen i en festlig procession, som kommer att röra sig utefter sin traditionella fem kilometer långa rutt från Tallinns centrum till Sångarfältet. Processionen är en efterlängtad händelse bland estländare och kan ses av alla som så önskar utmed hela 5-kilometersträckan. Processionen följs av en sångfestival, som alltid börjar med Aleksander Kunileids sång "Gryningen", som ackompanjerar elden i det höga tornet. 

Traditionen av Sång- och dansfestivaler är införd i UNESCOS lista på andligt arv.

Bild: Visit Estonia

Den speciella känslan av Sång- och dansfestivalen eftersträvas av alla och mindre regionala sång- och dansfestivaler hålls för att uppnå denna känsla. Således har sång- och dansfestivalen blivit en kraft, som har hjälpt det estniska folket att röra sig mot gemensamma mål under olika tider. Å andra sidan är en sång- och dansfestival ofta ett livboj som förenar ester och sammanför dem runt om i världen och förbinder dem med sitt hemland. Känslan av en sång- och dansfestival är oförklarlig och kan bara uppfattas genom att vara en del av den - antingen som sångare eller som åskådare. Så tvekan inte att uppleva denna magiska tillställning på plats!  

Sång- och dansfestivalen är djupt rotad i Estlands själ, en identitetsskapande festival som befäst esternas kultur och traditioner på ett genomgripande sätt. Är det någon gång du ska uppleva Estland på ett traditionellt sätt är det just den här gången!

Bild: Visit Estonia

Kommande Sång- och dansfestivaler i Estland

  • 30/6–2/7, 2023: XXIII Ungdoms Sång- och dansfestival
  • 3–6/7, 2025: XXVIII Sångfestival och XXI Dansfestival
  • 2–4, 2027: XIV Ungdoms Sång- och dansfestivalen 
  • 29/6–1/7, 2029: XXIX Sångfestival och XXII Dansfestival

Information om sång- och dansfestivaler i Estland hittar du på webbsidan https://2023.laulupidu.ee/en/.

Uppdaterad senast: 04.12.2022

Tema: Tallinn, Historia och Kultur