Arvo Pärts center är en hyllning till maestron

Källa: Tõnu Tunnel/Arvo Pärdi Keskus

Arvo Pärts center är en hyllning till maestron

Arvo Pärt har genom sitt skapande tilltalat och hjälpt många människor runt om i världen att hitta sig själva. Den ännu högst levande kompositörens personliga musik, har avsevärt ändrat många människors tanke- och levnadssätt. Arvo Pärts ljudverk har påverkat en stor del av världens musik under 1900-talets andra hälft och intresset bara växer alltmer.

Arvo Pärt – en av de mest kända esterna

Foto: Birgit Püve/Arvo Pärts center

Arvo Pärts mångsidiga musikaliska kompositioner omfattar orgelverk, kammarmusik, orkestermusik, bl.a. fyra symfonier, verk för körer, solister och orkestrar och för a cappella körmusik. Större delen av hans verk är baserade på liturgiska eller andra andliga texter.

Arvo Pärts center, som öppnades i Laulasmaa i oktober 2018, är såväl kompositörens personarkiv som en inspirerande mötesplats för alla som är intresserade av hans kreativa verk och dess relaterade teman.

Balansen mellan den moderna arkitekturen och den naturliga miljön

Foto: Tõnu Tunnel/Arvo Pärts center

Under strandtallarna i Laulasmaas, som fått sitt namn efter den sjungande sanden, ligger centret som är samstämmigt med Arvo Pärts kreativa attityd och som är öppen för alla musikälskare. Byggnaden med en arkitektur i glas, trä och betong, inspirerad av Pärts musik, förenar dialogen mellan musik och natur och passar perfekt in i den lokala färgskalan.

Med förnybart energisystem, förenas byggnaden med det omgivande skogslandskapet, som skapar en balans mellan den moderna arkitektoniska formen och den naturliga miljön. Den nya byggnaden har finansierats av estniska staten och i samband med öppnandet av centret firas även Republiken Estlands 100-årsdag.

En utmärkt konsertsal

Foto: Tõnu Tunnel/Arvo Pärts center

Syftet med Arvo Pärts center, är att studera och bevara kompositörens arv i sitt hemland Estland, i modersmålets miljö. I byggnaden ligger en utställningshall, ett bibliotek, ett klassrum, personarkivet, en hörsal med 140 sittplatser, ett videorum och ett café. Centret erbjuder studieresor, filmvisning om kompositören och kvällssammankomster. Här genomförs konserter och mästerverk på hög nivå. För att få möjligheten att lyssna på kompositörens musik och få en djupare förståelse, erbjuds en mängd olika alternativ.

Den speciella atmosfären för konserter och självupplevelser, skapas i den vackra kammarsalen med utsikt över skogen. I det bekväma biblioteket kan du läsa om såväl musik, konst som teologi. Våren 2019 öppnas utsiktstornet med det unika utseendet.

Rymligt och vackert hus

Foto: Tõnu Tunnel/Arvo Pärts center

För forskare har Arvo Pärts unika personarkiv öppnats i hjärtat av centret, som bevarar och tolkar kompositörens kreativa arv. Här har man samlat kompositörens verk, dokument och information, både i fysisk och i digital form. Det mest värdefulla materialet som har bevarats, är Arvo Pärts manuskript, musikaliska skisser, partiturer och dagböcker, som huvudsakligen utgörs av originaldokument.

Här finns tusentals bilder i olika media, inspelningar, brevkorrespondens, filmer och annat material relaterat till kompositörens liv och arbete.

I tallskogen vid havskusten

Foto: Tõnu Tunnel/Arvo Pärts center


Det nyöppnade centret ger inspiration, sinnesro och balans. Arvo Pärts center ligger 35 kilometer från Tallinn på Kellasalu tee 3 i Laulasmaa. Centret är öppet från onsdag till söndag kl. 12-18, se vidare information om hur du tar dig dit.

Uppdaterad senast: 09.03.2020

Tema: Tallinn, Historia och Kultur