Återupprättandet av Republiken Estland

Källa: Raigo Pajula, Visit Estonia

Återupprättandet av Republiken Estland

Den 20 augusti år 1991 utropade Estland på nytt sin självständighet. I år är det 32 år sedan. För att markera dagen för återställande av självständigheten kommer det arrangeras en rad olika evenemang runt om i Estland, och självklart kommer den blå-svart-vita flaggan hissas den 20 augusti.

Den 23 februari år 1918, i kölvattnet av den ryska revolutionen, utropades deklarationen om Estlands självständighet som nation från balkongen på Endlateatern i Pärnu. Folkmassan under balkongen tog spontant upp en sång som senare skulle bli Estlands nationalsång Mu isamaa, mu Õnn ja rõõm (Mitt Fosterland, min lycka och glädje). Följande dag, den 24 februari, nådde manifestet Tallinn där det publicerades, och kom att markera Republiken Estlands födelsedag. Men efter frihetskrig och fredsföredrag följde sovjetisk ockupation och införlivning i Sovjet år 1940. Estland deklarerade på nytt sin självständighet den 20 augusti år 1991 som erkändes av Sovjetunionen den 6 september år 1991. År 2018 var det 100 år sedan Estland och de baltiska länderna utropade självständighet.

Tallinns Sångarfält

Sångarfältet rymmer flera tusen deltagare och är platsen för de historiska sångfestivalerna.

Bild: Aivar Pihelgas, Visit Estonia

Den Sjungande Revolutionen - de identitetsskapande sångerna

Många anser att "den sjungande revolutionen" både var ett mirakel och något helt unikt. Få gånger har musiken gjort ett så starkt avtryck i vår värld. Den sjungande revolutionen står för frihets- och frigörelseprocessen samt händelserna mellan åren 1987 och 1991 som ledde till återupprättandet av Estland, Lettland och Litauen som oberoende stater. Kraftfulla demonstrationer mot sovjetregimen inleddes efter dess liberalisering av synen på den nationella självkänslan.

En serie spontana sångdemonstrationer i Estland kulminerade under år 1987 och den 14 maj år 1988 kom de första nationella känslorna till uttryck vid musikfestivalen Tartu Pop Music Festival i staden Tartu. Under festivalen framfördes "fem patriotiska sånger" varav åskådarna fattade varandras händer och en ny tradition såg dagens ljus. Samma år i juni hölls Gamla stan-festivalen i Tallinn och efter den officiella delen av festivalen begav sig deltagarna till Sångarfältet där de fortsatte att sjunga fosterländska sånger hela kvällen.

Den 23 augusti år 1989 deltog cirka två miljoner personer i en enorm massdemonstration och bildade en cirka 600 kilometer lång mänsklig kedja, den så kallade Baltiska kedjan, längs vägarna över de tre republikerna. Den sjungande revolutionen varade i över fyra år med olika missnöjesyttringar och protester. År 1991 försökte sovjetiska stridsvagnar stoppa frigörelseprocessen, men folket agerade som mänskliga sköldar och lyckades skydda radio- och tv-stationer, bland annat TV-Tornet i Tallinn. Under kuppförsöket i Moskva förklarade Estland återställande av självständighet den 20 augusti år 1991. Denna dag är numera en estnisk nationell helgdag som går under namn Taasiseseisvumispäev - dagen för självständighetens återställande.

Baltiska kedjan (Baltic Way)

Den cirka 60 mil långa mänskliga kedjan sträckte sig hela vägen från Vilnius i Litauen, till Riga i Lettland och slutligen till Tallinn i Estland.

Bild: Jaan Künnap, Wikipedia, Licens: CC BY-SA 4.0


Uppdaterad senast: 30.01.2023

Tema: Historia och Kultur