Den femte årstiden i Estland

Källa: Seikle Vabaks, Visit Estonia

Den femte årstiden i Estland

Någonstans mellan vinter och vår inträder den femte årstiden i Estland. Detta årliga fenomen, som uppstår utan undantag varje år, är mest synligt när man reser ut till landsbygden. Bybor som bor i omedelbar närhet till estniska naturparker är väl förberedda på de årliga översvämningarna och har hittat på uppfinningsrika sätt att njuta av denna unika årstid.

Soomaa National Park

Ungefär hälften av Estland är fortfarande vildmarksområde, t.o.m. i dagens moderniserade värld. Det finns ingen bättre tid att utforska Estlands underbara våtmarksområden och skogar än under årstidernas växlingar. Våren närmar sig med ljusets hastighet och därmed flyttfåglarnas efterlängtade ankomst. Om du vill ha en heltäckande upplevelse av den estniska vildmarken är din bästa satsning att gå till Soomaa National Park.

Vattennivåerna stiger temporärt under våren då floderna inte klarar av att ta hand om den smältande snön, och orsakar en spektakulär årlig översvämning. Vårfloden varar normalt ett par veckor och skapar nya vattenvägar för fiske, paddling och nöjesturer på det öppna vattnet.

Den maximala förändringen av vattennivåerna har uppmätts till 5,5 meter och den senaste omfattande översvämningen inträffade våren 2011, men i genomsnitt förändras vattennivåerna under den femte årstiden inte mer än med ett par meter per säsong.

Tuhala

De som vill uppleva ett lokalt naturfenomen borde resa till Tuhala för att se häxornas brunn. När vattennivåerna stiger på våren är denna brunn känd för att svämma över med en hastighet av 100 liter per sekund. Detta skapar en effekt som anses vara en av de mest unika naturfenomenen i Europa.

Uppdaterad senast: 19.03.2019