Det finns massor av spår efter militärhistoria i Estland

Källa: Anastasija Näärme, Visit Estonia

Det finns massor av spår efter militärhistoria i Estland

Författare:

Anneli KanaEesti Maaturism

Tack vare Estlands spännande historia finns det här gott om spår efter militär verksamhet – både från närhistoria och från tidigare. För att göra dem lättare att hitta för våra läsare har vi delat upp de mest sevärda platserna i fyra tidsperioder i denna artikel. Därutöver finns det ett flertal militärmuseer i Estland med enastående utställningar som ger besökare en allomfattande överblick över ämnet, såsom Estlands Krigsmuseum, Dagös militärmuseum, Ösels militärarvsmusem mm.

Första världskriget

Några stora byggnader från första världskriget finns dessvärre inte längre bevarade. Dock kan man med hjälp från sakkunniga lokalbor och guider hitta och ”läsa” ett flertal landmärken för Peter den Stores sjöfästning i Paldiski och på Nargö eller promenera längs Orjaku krigshamns vågbrytare från 1912 där man även hittar ett gammalt renoverat vattenståndsmätarhus som sägs vara den minsta utställningslokalen åtminstone i Estland.

Nargö (Naissaar)

Foto: Mart Vares, Visit Estonia

Frihetskriget

Frihetskriget lever kvar i estländares minne både genom familjers förfäder och de många frihetskrigsmonument som har återuppbyggts (efter att de flesta blev förstörda av Sovjetmakten). Några få av dem har dock stått kvar oförändrat fram till idag, såsom Frihetskrigets minnesmärke från 1932 på Pilistvere kyrkogård. Men det finns flera viktiga platser att se från den första republiktiden. 

Norra lägret eller, med fullt namn, Estniska Försvarsmaktens Petseris Norra Läger (2:a divisionens huvudkvarter) anlades 1926 vid Õrsava sjö i Värska samhälle. Det var försvarsmaktens utbildningsbas för sommarträning av bl.a. kavallerister och artillerister från hela Estland. Här fanns det baracker för soldater, men även häststallar, officerbostäder, bespisning och ett storslaget kasino som kallades för lägerhemmet. De flesta av dessa byggnader finns inte kvar idag, men några soldatbaracker och bostadshus finns bevarade.

Reeks hus

Foto: Reeks hus, Visit Estonia

Norra Lägrets centrala punkt är Reeks hus som öppnades för gäster år 2020. General Nikolai Reeks sommarbostad i jugendstil är utan tvekan Norra Lägrets största arkitektoniska pärla som har återställts så autentiskt som möjligt. Sedan juni 2020 inhyser huset Värskas besökscenter. En utställning i centret berättar närmare om Petseris Norra Läger som etablerades här på 1920-talet, om Frihetskrigets händelser samt om användningen av hälsolera och mineralvatten i den lokala kurorten. Dessutom finns det ett litet café i besökscentret, turistinformation, uthyrning av cyklar, båtar, trampbåtar eller skridskor, beroende på säsong. Även parkering för husvagnar och husbilar erbjuds.

Andra världskriget med efterföljande skogsbrödrarörelsen

Om andra världskriget finns det gott om material i olika museer. En sådan utställning som ger en extra representativ bild av genljudet från andra världskrigets blodiga slag är Vaivara Sinimägede museum. Estländares känsla för historia blir synlig i många olika utmärkta platser.

Vaivara Sinimägede Museum

Foto: Vaivara Sinimägede Museum, Visit Estonia

4 kilometer från Tartu, i närheten av Räni by, finns det bl.a. en plats som kallas för Jalakalinje. Det är ett pansarvärnsdike som grävdes på sommaren 1941 mot offensiven från de tyska styrkorna vid Rigavägen. Många Tartubor i åldrarna 16-55, både män och kvinnor, beordrades av Sovjetmakten att utföra det som tvångsarbete. Den tyska ockupationsmakten använde Jalakalinjen under åren 1941-1942 som avrättningsplats för de dödsdömda fångar som hölls i Tartus koncentrationsläger. Under sovjettiden etablerades här ett monument till minnet av terroroffer skapat av Elmar Rebane och Väino Tamm. Minnesplatsens storslagenhet kan fortfarande anas idag.

Vi har lärt av andras misstag och lyckats låta bli att förstöra alla monument som har rests under styret av olika makthavare – låt oss nu besöka dem som tecken för sin tid. Ett av sådana landmärken är Stebels kustförsvarsbatteri på Ösel, med ett flertal objekt som även kan beskådas och närmare undersökas idag.

Stebels kustförsvarsbatteri

Foto: Stebels kustförsvarsbatteri, Visit Estonia

Om skogsbröderna finns det mycket att berätta bland historiekunniga i Södra Estland, framförallt i Võrumaa. Det finns både utmärkta platser för skogsbrödernas bunkrar och minnesplatser som har etablerats för att hedra dem. Till exempel ett minnesmärke på Vastseliina kyrkogård, skapat av skulptören Mati Karmin, som föreställer granar med text ”För Estland till döden” och Hando Runnels dikt ”Skogen”. En modell av skogsbrödernas bunker kan även beskådas i Võrumaa museums utställning.

Skogsbrödernas bunker

Foto: Anneli Kana

Kalla krigets period fram till 1991

Kalla kriget, som pågick i decennier, innebar för estländare talrika militära bostadsanläggningar, raketbaser och gränsbevakningsobjekt på grund av läget i gränsområdet mellan ockupationsmakten och Europa.  Numera har ett flertal av dem blivit besökta turistmål eller håller på att utvecklas till det.

På Estlands norra kust pågår en snabb utveckling av Hares (estniska Hara) hamn – med en gammal avmagnetiseringsstation för ubåtar. Allt det gamla finns utställt på ett välplanerat sätt, efter en förvandling som låter turister att finna sig väl till rätta trots de något otäcka berättelserna och omgivningen.

Ubåtsbasen i Hares hamn

Foto: Ubåtsbasen i Hares hamn, Visit Estonia

Kadila/Rohu raketbas i Lääne-Virumaa ligger dold i skogarna, men är icke desto mindre häpnadsväckande när man väl hittat dit. Flera tiotal meter långa hangarliknande byggnader med tillhörande vägnät ger en aning om hur verksamheten i detta slutna och väl dolda området kunde ha gått till. Idag har området gjorts tillgängligt genom RMK:s (Estlands skogsförvaltningscentrum) vandringsled, bl.a. med tillgång till en eldningsplats.

Även i Maantee by vid Svorbe (estniska Sõrve säär) på Ösel finns resterna av en militär bostadsanläggning bevarade för beskådande.

Föreningen Eesti Maaturism, i samverkan med sina lokala och lettiska partners, deltar i projektet Military Heritage för kartläggning, utmärkning och delvis även iordningställning av olika platser och destinationer som ingår i vårt militärhistoriska arv. Projektet pågår fortfarande, men den virtuella kartan är redan full av ”prickmarkeringar” för olika sevärdheter.

Uppdaterad senast: 01.12.2020

Tema: Historia och Kultur