Det finns massor av spår efter militärhistoria i Estland

Källa: Karl Markus Antson

Det finns massor av spår efter militärhistoria i Estland

Författare:

Anneli KanaEesti Maaturism

Tack vare Estlands spännande historia finns det många spår av militär verksamhet i landet – både från närhistoria och från tidigare. Estlands militärhistoriska arv är stort och flera förr hemliga försvarsanläggningar och militärbaser runt hela Estland är nu spännande besöksmål. Därutöver finns det ett flertal militärmuseer i Estland med enastående utställningar som ger besökare en allomfattande överblick över ämnet, såsom Estlands Krigsmuseum, Dagös militärmuseum och Ösels militärarvsmusem.

Första världskriget

Några stora byggnader från första världskriget finns dessvärre inte längre bevarade. Dock kan du med hjälp av sakkunniga lokalbor och guider hitta guldkornen, exempelvis landmärken för Peter den Stores sjöfästning i Paldiski och på Nargö (Naissaar) eller promenera längs Orjaku krigshamns vågbrytare från år 1912 där du även hittar ett gammalt renoverat vattenståndsmätarhus. På Nargö ligger även ett spännande militärmuseum som du inte får missa under ett besök. 

Nargö (Naissaar)

Under år 1940 evakuerades öborna i samband med att Sovjetunionen militariserade Nargö. Mitt på ön finns rester av ammunitionsfabriken. För att frakta minor med mera byggdes även en smalspårig järnväg på ön. Järnvägsspåret finns ännu kvar men rester av järnvägsspåret syns hela vägen på hamnpiren.

Bild: Mart Vares, Visit Estonia

Frihetskriget

Frihetskriget lever kvar i estländares minne både genom familjers förfäder och de många frihetskrigsmonument som har återuppbyggts (efter att de flesta blev förstörda av Sovjetmakten). Några få av dem har dock stått kvar oförändrat fram till idag, såsom Frihetskrigets minnesmärke från år 1932 på Pilistvere kyrkogård. Men det finns flera viktiga platser att se från den första republiktiden. 

Norra lägret eller, med fullt namn, Estniska Försvarsmaktens Petseris Norra Läger (2:a divisionens huvudkvarter) anlades år 1926 vid Õrsava sjö i Värska samhälle. Det var försvarsmaktens utbildningsbas för sommarträning av bland annat kavallerister och artillerister från hela Estland. Här fanns det baracker för soldater, men även häststallar, officerbostäder, bespisning och ett storslaget kasino som kallades för lägerhemmet. De flesta av dessa byggnader finns inte kvar i dag, men några soldatbaracker och bostadshus finns bevarade.

Reeks hus

Bild: Reeks hus, Visit Estonia

Norra Lägrets centrala punkt är Reeks hus som öppnades för gäster år 2020. General Nikolai Reeks sommarbostad i jugendstil är utan tvekan Norra Lägrets största arkitektoniska pärla som har återställts så autentiskt som möjligt. Sedan år 2020 inhyser huset Värskas besökscenter. En utställning i centret berättar närmare om Petseris Norra Läger som etablerades här på 1920-talet, om Frihetskrigets händelser samt om användningen av hälsolera och mineralvatten i den lokala kurorten. Dessutom finns det ett litet kafé i besökscentret, turistinformation, uthyrning av cyklar, båtar, trampbåtar eller skridskor, beroende på säsong. Även parkering för husvagnar och husbilar erbjuds. 

Andra världskriget

Om andra världskriget finns det gott om material i olika museer. En sådan utställning som ger en extra representativ bild av genljudet från andra världskrigets blodiga slag är Vaivara Sinimägede museum

Vaivara Sinimägede Museum

Bild: Alar Tasa (Vaivara Sinimägede Museum), Visit Estonia

Fyra kilometer från Tartu, i närheten av Räni by, ligger en plats som kallas för Jalakalinje. Det är ett pansarvärnsdike som grävdes fram under sommaren år 1941 mot offensiven från de tyska styrkorna vid Rigavägen. Många Tartubor i åldrarna 16-55, både män och kvinnor, beordrades av Sovjetmakten att utföra det som tvångsarbete. Den tyska ockupationsmakten använde Jalakalinjen under åren 1941-1942 som avrättningsplats för de dödsdömda fångar som hölls i Tartus koncentrationsläger. Under sovjettiden etablerades ett monument på platsen till minnet av terroroffer skapat av Elmar Rebane och Väino Tamm. Ett annat spännande landmärke är det som representerar det gamla kustförsvarsbatteriet Stebel på ön Ösel (Saaremaa). Här kan du skåda flera historiska objekt. 

Stebels kustförsvarsbatteri

Bild: Stebels kustförsvarsbatteri, Visit Estonia

Skogsbröderna

Skogsbröderna kallades de motståndsrörelser som kämpade mot den sovjetiska ockupationen i Estland. De kämpade för landets självständighet från andra världskrigets slut och långt in på 1950-talet. Skogsbröderna har fått sitt namn från sina tillhåll i skogarna där de hade underjordiska bunkrar. I dag finns det både utmärkta platser för skogsbrödernas bunkrar och minnesplatser som har etablerats för att hedra dem. Till exempel Skogsbrödernas bunker i Ennuksemäe nära staden Viljandi och bunkern i Eipri i norra Estland. En modell av skogsbrödernas bunker kan även beskådas i Võrumaa museums utställning.

Skogsbrödernas bunker i Ennuksemäe

Bild: Kristjan Kivistik, Visit Estonia

Kalla kriget

Kalla kriget, som pågick i decennier, resulterade i en uppsjö av militära bostadsanläggningar, raketbaser och gränsbevakningsobjekt på grund av Estlands läget i gränsområdet mellan ockupationsmakten och Europa. Numera har ett flertal av dem blivit populära besökta turistmål. Längs Estlands norra kust ligger hamnen Hara – en gammal avmagnetiseringsstation för ubåtar. Den numera nerlagda hamnen ger dig en spännande upplevelse där du kan promenera på bryggorna och stiga in i gamla byggnader. Men det gäller att vara på sin vakt eftersom marken är full av trasiga plattor samt hål och det är strängt förbjudet att bada i området eller hoppa från bryggorna. Vill du få ut det mesta av ditt besök i Hara rekommenderar vi en guidad tur.

Ubåtsbasen i Hara

Bild: Andreas Pastion Luka, Visit Estonia

Rohu raketbas i Lääne-Virumaa ligger dold i skogarna, men imponerar när du väl hittat hit. Flera tiotal meter långa hangarliknande byggnader med tillhörande vägnät ger en aning om hur verksamheten i detta slutna och väl dolda området kunde ha gått till. I dag har området gjorts tillgängligt genom RMK:s (Estlands skogsförvaltningscentrum) vandringsled.


Föreningen Eesti Maaturism, i samverkan med sina lokala och lettiska partners, deltar i projektet Military Heritage för kartläggning, utmärkning och delvis även iordningställning av olika platser och destinationer som ingår i vårt militärhistoriska arv.  Projektet pågår fortfarande, men den virtuella kartan är redan full av ”prickmarkeringar” för olika sevärdheter.

Uppdaterad senast: 08.12.2022

Tema: Historia och Kultur