En tur till de mest kända estniska fyrarna

Källa: Visit Estonia

En tur till de mest kända estniska fyrarna

Med över 3700 km kustlinje, är Estland en sjöfartsnation med ett starkt nautiskt arv. Fyrar, öar och stränder har historiskt sett visat vägen för baltiska sjömän till säkerhet. Det 500-åriga Kõpu fyrhuset är världens tredje äldsta som fortfarande är i kontinuerlig drift. Med 42,7 meters höjd, är Tahkuna fyr på ön Dagö Estland högsta. Var och en som älskar havet kommer att bli förtjust av den här turen, eftersom estniska fyrar är lokaliserade på några av landets mest fantastiska halvöar och kuststräckor. Några fyrhus kan man klättra upp i och de erbjuder en panoramautsikt, medan andra kan beundras från utsidan.

Kynös fyr

Pärnu maakond, Rootsiküla

Kynös fyr eller puak, som det kallas lokalt, står på öns sydligaste spets Pitkänä näs. Fyren togs hit 1864 i bitar från England och monterades ihop på plats. Den är en av fyra gjutjärnsfyrar som finns bevarade på våra stränder. Tornet är vitt och koniskt, med ett strålkastarrum och en balkong. Strålkastarens höjd är 29 meter från havsytan. Intressant att veta: Tornet är byggt samtidigt med fyrarna på Ormsö och i Virtsu som det även liknar utseendemässigt.

Läs vidare

Saxby fyr

Lääne maakond, Saxby küla

Saxby fyr på Ormsö byggdes år 1864, det var den första fyren i Estland som var byggd enligt Gordons system av gjutjärn. I skogen intill fyren finns delvis bevarade Peter den Stores havsborgens skyddsanläggningar, som etablerades i början av 1900-talet. Vi rekommenderar att man besöker Saxby fyr både på dagen och i solnedgången, det sägs att solen går ned särskilt vackert i det området... Fyren kan endast åskådas utifrån.

Läs vidare

Pakri fyr

Harju maakond, Paldiski linn

Fyren står på Pakrihalvönds nordvästra spets på en hög klintkust, där den markerar norra kustens havskant nära viktiga sjövägar. En fyr kunde ha stått här på Pakrihalvöns höga bank redan så tidigt som under den svenska tiden. 1724 uppfördes här en fyr av kalksten, på order av Peter den Store. 1760 byggde man här en ny, 48 fot hög fyr av kalksten. Det kan hända att detta var en rekonstruktion av den gamla fyren. 1889 uppfördes en ny fyr av sten 80 meter från den gamla fyren. Efter ett ras stod den gamla fyren farligt nära klintkanten och fick därför rivas.

Läs vidare

Kõpu fyr

Hiiu maakond, Mägipe küla

Historien för denna fyr, som är Estlands och även Östersjöns och Baltikums äldsta fyr, började för mer än för 500 år sedan när Hansaförbundet behövde ett sjömärke. Nordeuropas viktigaste handelsväg i öst-västlig riktning passerade Dagö och köpmännen besvärades ofta av försvunna fartyg på Östersjön. Då byggdes Kõpu fyr som skulle varna fartygen för Hiiu grund. Fyren byggdes i Dagös högsta punkt, 67 meter över havet. Fyrens höjd är 36 meter från marken och fyrelden lyser på 102,6 meters höjd över havet, som är den högsta i hela Östersjön.

Läs vidare

Tahkuna fyr

Hiiu maakond, Tahkuna küla

Tahkuna fyr ligger på Dagös nordligaste spets. Uppförandet av denna gjutjärnsbyggda fyr påbörjades år 1873. Fyrtornet monterades av plattor av gjutjärn efter det så kallade Gordonsystemet. Systemet bygger på användning av fabrikstillverkade detaljer som är lätta att transportera, vilket gjorde monteringen av detta höga torn förhållandevis enkel. Intressant att veta: • Tsarryssland köpte fyrtornet på världsutställningen i Paris år 1871 • Det är Estlandskustens högsta torn – 42,7 meter över havet

Läs vidare

Fyrtornen i Suurupi

Harju maakond, Suurupi küla

Suurupi riktnings övre fyrtorn är öppet sedan maj 2017! Det cylinderformade kalkstenstornet grundades år 1760, för att ge möjlighet till båtarna att vara i stormskydd mellan Nargö och Suurupi. Tornet är omgivet av ett campus från 1890, som har en mur omkring.  Fyrtorn och campus är under statligt skydd som kulturarv och skapar en sammanhängande riktlinje som visar vägen till Tallinns hamnar.  Suurupis nedre fyrtorn är för närvarande stängt för besök och kan endast skådas utifrån. Trätornet som är formad som en fyrsidig pyramid med gaveltak blev färdigt år 1859. Tornet tillhör till UNESCO:s lista över världsarv.

Läs vidare

Ristna fyr

Hiiu maakond, Kalana küla

Fyren står på Ristnas norra udde, förhållandevis nära Kõpu fyr som byggdes på en landshöjning omgiven av kärr och som därför ibland står i dimma. Det var även anledningen till bygget av Ristna fyr. Ristna fyr beställdes 1873 från Frankrike och togs i användning år 1874. Då monterades även en varningsklocka för dimma dit, som vägde 7 pud. Längst ner i fyren finns liten servering.

Läs vidare

Kiipsaare fyr

Saare maakond, Kõruse-Metsaküla

Kiipsaare fyr blev färdig år 1933 och den är 26 meter hög. I början byggdes tornet cirka 100 meter från stranden, men i dag ligger det i havet, på grund av förändringarna i strandlinjen. Till följd av kraftiga stormar och vågor har fyren på den branta stranden blivit sned. Därför har man börjat kalla den för Ösels Pisa Torn. Vindstötarna och vågorna har med åren gjort att fyren nästan är rak igen. Bra att veta: Eftersom fyren ligger på området av Vilsandi Nationalpark, kan du endast komma dit till fots. Vägen från parkeringsplatsen till fyren är cirka 4 kilometer och fyren kan endast åskådas utifrån.

Läs vidare

Käsmu fyr

Lääne-Viru maakond, Käsmu küla

På spetsen av Käsmu udden ligger Käsmu fyr eller brandtank, som byggdes år 1892 av donationer. Det är en av två bevarade träfyrar i Estland. Fyren byggdes för inträde till udden på initiativ av Käsmus sjöfartsskola, för att det skulle vara enklare för båtarna att hitta hemhamnen när de återvände hem på hösten. Sedan sommaren 2013 är fyren öppen för alla som ett museum. 

Läs vidare
Uppdaterad senast: 16.05.2018

Tema: Öar