En tur till de mest kända fyrarna i Estland

Källa: Eerik Ülevain

En tur till de mest kända fyrarna i Estland

Med över 3 700 kilometer kustlinje är Estland en sjöfartsnation med ett starkt nautiskt arv. Fyrar, öar och stränder har historiskt sett visat vägen för baltiska sjömän till säkerhet i Östersjön. Fyren i Kõpu på ön Dagö (Hiiumaa) är världens tredje äldsta fyr som fortfarande är i bruk. Fyren Tahkuna på Dagö är med sin höjd på 42,7 meter, Estlands högsta. De flesta fyrar i Estland står på historiska öar, fantastiska halvöar eller vackra skär. Några fyrtorn kan du dessutom klättra upp i och de erbjuder slående panoramautsikter. Deras läge skapar en känsla av mystik vilket gör dem till populära utflyktsmål i Estland.

Kynös fyr

Kynös fyr eller puak, som det kallas lokalt, står på öns sydligaste spets Pitkänä näs. Fyren togs hit 1864 i bitar från England och monterades ihop på plats. Den är en av fyra gjutjärnsfyrar som finns bevarade på våra stränder. Tornet är vitt och koniskt, med ett strålkastarrum och en balkong. Strålkastarens höjd är 29 meter från havsytan. Intressant att veta: Tornet är byggt samtidigt med fyrarna på Ormsö och i Virtsu som det även liknar utseendemässigt.

Läs vidare

Pakri fyr

Fyren står på Pakrihalvönds nordvästra spets på en hög klintkust, där den markerar norra kustens havskant nära viktiga sjövägar. En fyr kunde ha stått här på Pakrihalvöns höga bank redan så tidigt som under den svenska tiden. 1724 uppfördes här en fyr av kalksten, på order av Peter den Store. 1760 byggde man här en ny, 48 fot hög fyr av kalksten. Det kan hända att detta var en rekonstruktion av den gamla fyren. 1889 uppfördes en ny fyr av sten 80 meter från den gamla fyren. Efter ett ras stod den gamla fyren farligt nära klintkanten och fick därför rivas.

Läs vidare

Kõpu fyr

Historien för denna fyr, som är Estlands och även Östersjöns och Baltikums äldsta fyr, började för mer än för 500 år sedan när Hansaförbundet behövde ett sjömärke. Nordeuropas viktigaste handelsväg i öst-västlig riktning passerade Dagö och köpmännen besvärades ofta av försvunna fartyg på Östersjön. Då byggdes Kõpu fyr som skulle varna fartygen för Hiiu grund. Fyren byggdes i Dagös högsta punkt, 67 meter över havet. Fyrens höjd är 36 meter från marken och fyrelden lyser på 102,6 meters höjd över havet, som är den högsta i hela Östersjön.

Läs vidare

Tahkuna fyr

Tahkuna fyr ligger på Dagös nordligaste spets. Uppförandet av denna gjutjärnsbyggda fyr påbörjades år 1873. Fyrtornet monterades av plattor av gjutjärn efter det så kallade Gordonsystemet. Systemet bygger på användning av fabrikstillverkade detaljer som är lätta att transportera, vilket gjorde monteringen av detta höga torn förhållandevis enkel. Intressant att veta: • Tsarryssland köpte fyrtornet på världsutställningen i Paris år 1871 • Det är Estlandskustens högsta torn – 42,7 meter över havet

Läs vidare

Fyrtornen i Suurupi

Suurupi riktnings övre fyrtorn är öppet sedan maj 2017! Det cylinderformade kalkstenstornet grundades år 1760, för att ge möjlighet till båtarna att vara i stormskydd mellan Nargö och Suurupi. Tornet är omgivet av ett campus från 1890, som har en mur omkring.  Fyrtorn och campus är under statligt skydd som kulturarv och skapar en sammanhängande riktlinje som visar vägen till Tallinns hamnar.  Suurupis nedre fyrtorn är för närvarande stängt för besök och kan endast skådas utifrån. Trätornet som är formad som en fyrsidig pyramid med gaveltak blev färdigt år 1859. Tornet tillhör till UNESCO:s lista över världsarv.

Läs vidare

Ristna fyr

Fyren står på Ristnas norra udde, förhållandevis nära Kõpu fyr som byggdes på en landshöjning omgiven av kärr och som därför ibland står i dimma. Det var även anledningen till bygget av Ristna fyr. Ristna fyr beställdes 1873 från Frankrike och togs i användning år 1874. Då monterades även en varningsklocka för dimma dit, som vägde 7 pud. Längst ner i fyren finns liten servering.

Läs vidare

Kiipsaare fyr

Kiipsaare fyr blev färdig år 1933 och den är 26 meter hög. I början byggdes tornet cirka 100 meter från stranden, men i dag ligger det i havet, på grund av förändringarna i strandlinjen. Till följd av kraftiga stormar och vågor har fyren på den branta stranden blivit sned. Därför har man börjat kalla den för Ösels Pisa Torn. Vindstötarna och vågorna har med åren gjort att fyren nästan är rak igen. Bra att veta: Eftersom fyren ligger på området av Vilsandi Nationalpark, kan du endast komma dit till fots. Vägen från parkeringsplatsen till fyren är cirka 4 kilometer och fyren kan endast åskådas utifrån.

Läs vidare

Saxby fyr

Saxby-fyrens ljussken på 27 meters höjd visar sjövägen till Moonsund och är en viktig kulturell dominant på Ormsö. Fyren som byggdes år 1864, var den första fyren i Estland som var byggd enligt Gordons system av gjutjärn. Fyren var byggd samtidigt med fyrarna på Kynö och i Virtsu och är mycket lik dem i utseendet - därför finns det en legend som kommer från Kynö att det bara finns tre av dem i världen: en på Kynö, den andra på Ormsö och den tredje på havets botten, som har förlorats någonstans till sjöss.  Fyren har öppet och uppe på den har du en vacker utsikt över Ormsös nordvästra kust.

Läs vidare

Sõrve fyr

År 1646 lät Livlands generalguvernör Gabriel Oxenstierna sätta upp ett primitivt landmärke i form av en eldtunna på en liten ö utanför Sõrvehalvöns spets. Höststormarna visade snart att placeringen inte var den bästa möjliga och eldtunnan flyttades till Sõrvehalvöns spets. År 1770 restes där ett stentorn som förstördes under första världskriget. Den nuvarande strutformade fyren i monolit betong byggdes år 1960. Alla intresserade kan även klättra upp i fyren under sommarsäsongen. Bra att veta: • Sõrve fyr är Östersjöns högsta och har en höjd på 52 meter från marken och 53 meter från havsytan.

Läs vidare

Nargös fyr

Redan i det avlägsna förflutna var Nargö ett av sjömärken för båtar som åkte över Finska viken mot Tallinn. År 1788 byggdes de första träfyren i Nargös norra och södra spetsar. Det nuvarande tornet blev färdigt år 1960. Tornet av armerad betong är vitt underifrån och rött uppifrån, dess höjd är 45 meter från foten och ljusets höjd över sjöytan är 48 meter. Upp till år 2004 var Nargös fyr ett av de sista som hade kommendant, idag har även detta yrke blivit en historia.

Läs vidare
Uppdaterad senast: 07.02.2022

Tema: Öar, Historia och Kultur