Estland övertar presidentskapet i EU:s ministerråd

Källa: Maris Tomba, Visit Estonia

Estland övertar presidentskapet i EU:s ministerråd

Estland övertar för första gångenpresidentskapet i EU:s ministerråd. Inte så märkligt alltså att det högst upp påprioritetslistan för de kommande månadernastår ämnenainformationssamhälle och e-förvaltning. När det gäller digitalisering ärnämligen Estland ledande: den minsta av de baltiska staterna valdes redan 2015 till "Världens mest digitala land". De tekniska framstegen är dock bara en sidaav landet, som har så många överraskningar att erbjuda sina besökare.

  • Internet ären mänsklig rättighet

Från den sjungande revolutionen, genom vilken Estland från 1987 till 1991 med fredliga medel kämpade sig till sin oavhängighet, till den digitala revolutionen var det bara ett litet steg. Sedan år 2000 garanterarregeringen alla medborgare tillgång till internet. Nästan hela landet är täckt av ett hot spot-nät.

  • Digitaltsamhälle

Den estniska regeringen blev ett gott föredöme för sina medborgare. Ända sedan 1999 arbetar den papperslöst, och det har påskyndat digitaliseringen av samhället. Idag betraktas Estland som pionjär inom digital förvaltning. Medborgarna kan utnyttja mer än 600 e-förvaltningstjänster. Endast för att gifta sig, skiljas och köpa hus behöver de besöka myndigheterna. Varje medborgare har sin egen digitala signatur. Estland är dessutom den första stat som möjliggjort innehav av en virtuell adress, en så kallad e-Residency. Som e-Resident (e-invånare) är man visserligen inte medborgare, men man kan med hjälp av sin digitala ID utnyttja olika statliga tjänster i det estniska samhället.

  • Ett land av utvecklare

Med sin digitalakultur är Estland en synnerligen fruktbar grogrund förtrendsättandestartups. Att esterna spelade en avgörande roll i utvecklingen av onlinetjänsten Skype för videosamtal, budroboten Starship ochbetaltjänsten TranferWise är bara en sida av myntet. Den andra är runt 400 startups i hela landet, vilket i förhållande till folkmängdenär det största antalet i hela Europa.

  • Musik som kulturell motor

Estland är av tradition ett musikens och sångarnas land,och esterna har allsången i blodet. Runosångens (runolaulud)rötter sträcker sig tillbaka till tiden för Kristi födelse. På 1700-talet spred sig, även under tyskt inflytande,den rytmiska folksången. Idag har landet världens största samling av folksånger – över 133 000 stycken. Mellan 1987 och 1991 ägde den"sjunganderevolutionen"rum i Estland. Under en enda demonstration på Lauluväljak, sångarnas festplats i Tallinn, sjöng 300 000 personer den under sovjettiden förbjudna nationalsången. Även idag samlas under en av världens största körfestivaler, denestniska sångfesten, vart femte år över 100 000 personer i Tallinn. Och Arvo Pärt är världens just nu mest spelade kompositör.

  • Fängelsetur i kanot

En fängelsetur i kanot finns det helt säkert inte i många länder. Men det gör det i det lilla Rummu. I det stenbrott där fångarna under sovjettiden svettades finns det nu en sjö.När ryssarna lämnade landet 1991, brydde ingen sig om det övergivna fängelset vid stenbrottet. När grundvattnet steg med rasande fart, drabbades även en del av grävmaskinerna. Idag verkar de gamla fängelsebyggnaderna, som sticker upp ur vattnet, redan närmast pittoreska. Och under alla omständigheter är de unika.

  • Öparadis för spa-älskare

Estlands största ö, Saaremaa,har också fått smeknamnet"Sparemaa", eftersom denna den fjärde största ön i Östersjönhar världsrekord i antalet spa-platser per invånare. 14 000 invånaretar emot hela 1 200 spa-gäster.

  • Fotboll för avancerade

Det finns säkert inget annat fotbollsstadion, om vilket man kan säga att det mitt på planen växer ett världsberömt träd.På Orissaare-stadion nära staden Kuressaare gör det emellertid det. Eftersom sovjetryssarna när de byggde anläggningen inte hade de rätta tekniska hjälpmedlen för att avlägsna en jätteek av okänd ålder, anlade man helt enkelt fotbollsplanen runt omkring den. År 2015 valdes eken till "Årets träd i Europa". Om denna medspelare av trä haft någon inverkan på hemmalagets dribblingskonster är tyvärr okänt.

  • Stå på huvudet

Esternaälskar att gunga, och det inte bara som barn. Med sin "kiiking"har de utvecklat den allra mest spektakulära typen av gungtävling. År 1996 fick esten Ado Kosk idén att tillverka en kopia av den traditionella trägungan, kiik, i stål.Med den blev det möjligt för modiga personer att göra överslag, alltså att gunga varvet runt, 360 grader, och bokstavligen stå på huvudet.Överallt i landet växer nu dessa ställningar upp ur marken. Även i USA har nu många smittats av lusten till denna spektakulära kiiking.

  • Vandring genom medeltiden

En av Europas bäst bibehållna medeltida stadsbilder möter den som besöker nedre delen av Tallinn och Domberget. Medan invånarna sedan länge lever med alla digitala bekvämligheter bakom de urgamla stenmurarna, följer fotvandrarenspårenav förgången tidi den unika atmosfären. För länge sedan förklarade UNESCO den gamla staden som världskulturarv.

  • Naturupplevelse

Estlands naturär en tillgång som besökaren kan utnyttja på otaliga sätt. Med i genomsnitt 28,4 invånare per kvadratkilometer är detta baltiska land ett av de glesast bebyggda i hela Europa. Dessutom kan den naturintresserade upptäcka mer än 2 000 öar. Kusten är 3 800 kilometer lång, vilket ger gränslösa möjligheter till fotvandring, dykning, cykling, kajakpaddling och allt annat som är roligt att göra under det fria himlavalvet.

Uppdaterad senast: 20.02.2018

Tema: Historia och Kultur, Natur och flora och Fauna

Inspiration