Gröna Pärnu

Källa: Priidu Saart, Visit Estonia

Gröna Pärnu

Författare:

Ave LääneVisit Pärnu

Promenadvänliga parker, elegant arkitektur och en späckad evenemangskalender har gjort Pärnu till en av Europas variationsrikaste resmål. Turismen har varit en viktig näring för Pärnu ända sedan år 1838, det var då staden grundade sin första badinrättning och blev en attraktiv kurort. Sedan dess har Pärnu välkomnat semestergäster från hela världen, året om! Under sommaren 2022 erbjuder dessutom SAS direktflyg mellan Stockholm Arlanda Airport (ARN) – Pärnu Airport (EPU). Flyglinjen trafikeras mellan den 25 juni och 16 augusti.

Även om strandsemester och hälsobehandlingar hör på ett oskiljaktigt sätt ihop med denna kurort är inte lindarnas stad Pärnu enbart ett semestermecka, utan även en utmärkt hemort. Pärnus fördelar, både som levnadsmiljö och resmål, har inte gått allmänheten obemärkt förbi – år 2020 utsågs Pärnu till en av de hundra mest hållbara destinationerna i världen av den internationella organisationen för hållbar turism, Green Destinations. En grön turistdestination måste uppfylla över hundra kriterier inom bland annat natur, miljö, klimat, kultur, traditioner och befolkningens välbefinnande.

Skogsgröna Pärnu

Pärnu är en mycket grön stad i ordets rätta bemärkelse. Så mycket som en femtedel av stadens totala area täcks av olika grönområden: skogslundar, alléer med uråldriga träd, parker och privata trädgårdar. Havet, åarna, stränderna, promenadstråken samt de många parkerna och skogsdungarna gör Pärnu till en ort med mycket variationsrik natur som saknar like i övriga Estland.

Vackra höstfärger i Pärnu

Pärnufloden delar staden i två delar. Längs floden kan du åka på båtutflykter samt njuta av vacker natur. 

Bild: Susann Kõomägi, Visit Estonia

Havsgröna Pärnu

Även om stadens gröna lungor är en ovärderlig (natur)resurs är det ändå den vita sandstranden och havet som är Pärnus riktiga pärla. Havet är det främsta dragplåstret som lockar besökare från hela världen. Utvecklingen av strandområden är en av stadens prioriteter. Det har bland annat resulterat i en fin strandpromenad, ett brett nätverk av cykel- och gångvägar, en välordnad strandpark samt initiativet med stadskor till strandängar.

Pärnuborna menar att strandens attraktivitet och bekväma tillgänglighet vittnar om ett miljövänligt levnadssätt och ger hela området en positiv visuell identitet. Men eftersom staden som en levande organism behöver ett kontinuerligt engagemang för att fungera så effektivt som möjligt, fortsätter staden att ständigt utveckla strandområdets tillgänglighet.

Ängsgröna Pärnu

I stadsdelarna Kesklinna, Mai, Raeküla och Vana-Pärnu ligger det 375 hektar stora naturskyddsområdet i Pärnu som omfattar cirka 250 hektar semi-naturliga habitat, mestadels strandängar, som från vår till höst vårdas av höglandsboskap. Stadskor hjälper till att bevara strandängens sällsynta artrikedom, unikhet och prakt. Vill du skåda naturskyddsområdet kan du promenera längs vandringsleden genom strandängarna. Längs vandringsleden finns också ett utsiktstorn som ger dig vackra vyer över omgivningarna. Strandängarna ingår i Natura 2000 som är ett nätverk av skyddade områden i hela EU.

Blågröna Pärnu

Varje sommar hissas en blå flagga på stranden i Pärnu. Blå Flagg är en internationell miljömärkning som visar att badstranden drivs miljövänligt, har rent badvatten och en ren och säker omgivning. På stranden i Pärnu finns det informationstavlor där du kan läsa om regler som gäller för strandgäster, samt en presentation av närliggande skyddsområden och information om Blå Flagg-programmet. Som en miljövänlig åtgärd finns det tre vattenposter med rent dricksvatten på stranden där alla som vill kan fylla sina vattenflaskor.

Den kilometerlånga stranden i Pärnu

Bild: Visit Estonia

Cykelgröna Pärnu

Pärnus vackra natur utforskas bäst på en cykel eller till fots. Varje år rekonstrueras och anläggs nya cykel- och gångvägar i Pärnu som för närvarande mäter mer än 70 kilometer. Under våren år 2018 sattes tre stycken cykelräknare upp i staden för att samla in uppgifter för statistisk om gång- och cykeltrafikanter. Enligt uppgifter från dessa räknare är antalet cykelanvändare i genomsnitt 895 personer per dag och det antalet stiger kontinuerligt.

Internationella utmärkelser:

  • År 2018 utsåg Lonely Planet Pärnu till en av tio mindre kända strandstäder som är värda att besökas
  • År 2019 utnämndes Pärnu som Estlands bästa turistdestination inom hälsa och välbefinnande vid tävlingen European Destinations of Excellence
  • År 2020 utsåg organisationen för hållbar turism Green Destinations Pärnu till ett av hundra hållbara resmål i världen
  • 2020 vann Pärnu dessutom priset för Östersjöns mest hållbara turistmål
  • Kynö, som ingår i destination Pärnu, tillsammans med Kynös unika kulturrum är upptaget i UNESCO:s lista över världsarv
  • År 2009 vann Soomaa Nationalpark, som ingår i destination Pärnu och som tillhör det europeiska nätverket för skyddsområden, första placeringen i tävlingen för Estlands oupptäckta skatterUppdaterad senast: 17.04.2022

Tema: Gröna semestrar, Västra Estland, Natur, flora och fauna