Gröna Pärnu

Källa: Priidu Saart

Gröna Pärnu

Författare:

Ave LääneVisit Pärnu


Promenadvänliga parker, elegant arkitektur och en späckad eventkalender har gjort Pärnu till en av Europas variationsrikaste resedestinationer. Turism har gett pärnubor mat på bordet ända sedan 1838, när staden grundade sin första badinrättning och Pärnu välkomnade semestergäster från hela världen, i strävan efter att bli den främsta kurorten i hela Tsarryssland.

Även om strandsemester och hälsobehandlingar hör på ett oskiljaktigt sätt ihop med denna kurort är inte lindarnas stad Pärnu enbart ett semestermecka, utan även en utmärkt hemort. Pärnus fördelar, både som levnadsmiljö och resmål, har inte gått allmänheten obemärkt förbi – nyligen utsåg den internationella organisationen för hållbar turism Green Destinations Pärnu till en av de hundra mest hållbara destinationerna i världen.

En grön turistdestination måste uppfylla över hundra kriterier kring bl.a. natur, miljö, klimat, kultur och traditioner, men även befolkningens välbefinnande.

Skogsgröna Pärnu

Pärnu är en mycket grön stad i ordets rätta bemärkelse. Hela en femtedel av stadens totala area täcks av olika grönområden: skogslundar, alléer med uråldriga träd, parker och privata trädgårdar.

Havet, åarna, stränderna, promenadstråken samt de många parkerna och skogsdungarna gör Pärnu till en ort med mycket variationsrik natur som saknar like i övriga Estland.

Havsgröna Pärnu

Även om stadens gröna lungor är en ovärderlig (natur)resurs är det ändå den vita sandstranden  och havet som är Pärnus riktiga pärla – oavsett vilket perspektiv man väljer. Havet är det främsta dragplåstret som lockar hit gäster, om så från självaste Down Under.

Utvecklingen av strandområden är en av stadens prioriteter. Det har bl.a. resulterat i en fin strandpromenad, ett brett nätverk av cykel- och gångvägar, rekonstrueringen av Strandparken, initiativet med s.k. stadskor till strandängar mm.

Strandens attraktivitet och bekväma tillgänglighet vittnar om ett miljövänligt levnadssätt och ger hela området en positiv visuell identitet tror pärnubor.

Men eftersom staden som en levande organism behöver ett kontinuerligt engagemang för att fungera så effektivt som möjligt, fortsätter staden att utveckla strandområdets tillgänglighet ytterligare, med strävan att öppna den populära centrala stranden med tillhörande omgivning för 5000 fler gäster jämfört med dagsläget.

Ängsgröna Pärnu

I stadsdelarna Kesklinna, Mai, Raeküla och Vana-Pärnu ligger det 375 ha stora Pärnu strandängs naturskyddsområde som omfattar ca 250 hektar seminaturliga habitat, mestadels strandängar, som från vår till höst vårdas av höglandsboskap.

Stadskor hjälper att bevara den sällsynta strandängens artrikedom, unikhet och prakt. För en bättre presentation av skyddsområdets växt- och djurarter för både lokalbor och turister har staden byggt upp en egen turisminfrastruktur för ängen (med fågelskådningstorn vid Mai och Raeküla stränder, informationstavlor, en vandringsled med utsiktsplattform vid Tervise Paradiis mm).

Blågröna Pärnu

Under de senaste somrarna har stranden i Pärnu kunnat hissa den Blå Flaggan. Blå Flagg är en internationell miljömärkning som visar att badstranden drivs miljövänligt, har rent badvatten och en ren och säker omgivning.

På stranden i Pärnu finns det informationstavlor där man kan läsa om regler som gäller för strandgäster, samt en presentation av närliggande skyddsområden och information om Blå Flagg rörelsen.

Som en miljövänlig åtgärd finns det tre vattenposter med rent dricksvatten på stranden där alla som vill kan fylla sina vattenflaskor.

Cykelgröna Pärnu

Pärnus vackra natur utforskas bäst från en cykel eller till fots. Varje år rekonstrueras och anläggs nya cykel- och gångvägar i Pärnu som för närvarande mäter mer än 70 kilometer.

På våren 2018 sattes tre stycken cykelräknare upp i staden för att samla in uppgifter för statistisk om gång- och cykeltrafikanter. Enligt uppgifter från dessa räknare är antalet cykelanvändare i genomsnitt 895 personer per dag och det antalet stiger kontinuerligt.

Internationella utmärkelser:

  • År 2018 utsåg Lonely Planet Pärnu till en av tio mindre kända strandstäder som är värda att besökas
  • År 2019 utnämndes Pärnu som Estlands bästa turistdestination inom hälsa och välbefinnande vid tävlingen European Destinations of Excellence
  • År 2020 utsåg organisationen för hållbar turism Green Destinations Pärnu till ett av hundra hållbara resmål i världen
  • 2020 vann Pärnu dessutom priset för Östersjöns mest hållbara turistmål
  • Kynö, som ingår i destination Pärnu, tillsammans med Kynös unika kulturrum är upptaget i UNESCOs lista över världsarv
  • År 2009 vann Soomaa nationalpark, som ingår i destination Pärnu och som tillhör det europeiska nätverket för skyddsområden, första placeringen i tävlingen för Estlands oupptäckta skatter


 

Uppdaterad senast: 11.12.2020

Tema: Gröna semestrar, Västra Estland, Natur och flora och Fauna