Hur kan naturen läka stress?

Källa: Rene Rumberg

Hur kan naturen läka stress?

Det finns få saker i livet som är så avkopplande som att sitta en afton framför vågornas svall på en varm strand vid Medelhavet, att långsamt ströva genom en fruktträdgård på sommaren – eller plocka bär eller svamp i Estlands smäktande gröna skogar.

Vi vet att sådana saker får oss att slappna av, vi har bara inte alltid tid att få dem att bli av. Vi vet också att vetenskapen har bevisat, genom tester med mätbara faktorer som blodtryck och hjärtfrekvens, att naturen faktiskt har en lugnande verkan. Det som är svårare att mäta och bli helt säker på är varför och hur den har det.

Dr Simon Bell, professor vid Estlands biomedicinska universitet, har i många år studerat naturens inverkan på vår hälsa. Han bekräftar att det finns ett tydligt samband, men när han får frågan varför har han bara teorier. "Vi har bevis på att närhet till naturen gör oss mer avslappnade, sett till fysiologiska faktorer, alltså sådant vi kan mäta. Så vi vet att det fungerar, men vi vet inte riktigt hur", säger Bell.

Uppdraget blir då att titta på uppgifterna och göra svaga kopplingar till omständigheterna som rådde när de samlades in, eller lägga fram hypoteser kring vad det var för speciellt med just de omständigheter där hjärtfrekvens och blodtryck sjönk.

Här kommer en lista med de fem anledningar man tror finns till att naturen lindrar stress, utifrån omständigheter och fysiologiska data.

Färg

De flesta håller nog med om att färger påverkar humör och känslor. Vi använder rött för att beteckna fara, något som vi hämtat från naturens värld, och vi vet att blå och gröna nyanser kan vara lugnande. "Det kan ligga i något så enkelt som färgen", inleder Bell, "då de färger som oftast förekommer i naturen – grönt, blått och olika slags brunt – definitivt är mer lugnande."

Leslie Harrington, direktör för "färgsällskapet" Colour Association i USA, håller med. "Vi har också en medfödd reaktion på färger. När vi till exempel tittar på något rött ökar det faktiskt hjärtfrekvensen. Det är en stimulerande färg. Psykologiskt är blått motsatsen till rött – det sänker blodtrycket, och blått tar ner oss, fast inte ner till depressionsnivå", har Harrington sagt till Huffington Post. "Det håller på att komma fram en del bevisning som tyder på att grönt är avslappnande eftersom det förknippas med växande och natur."

Naturen är mindre krävande

Storstaden stimulerar, men naturen förväntar sig mycket lite av våra sinnen. Vi kan samverka med naturen som avsikten var, samtidigt som dr Bell tror att vi som art ännu inte har vant oss vid stadslivet. Han säger: "Storstaden kräver att man är uppmärksam, vi tvingas att ta in våra omgivningar, men vi utvecklades från naturens värld och vi är fortfarande inte så bra på att klara oss i en miljö tillverkad av människor." Här är det viktiga att koppla ifrån, något som är mycket svårt i stan, men i naturen behöver vi inte alls anstränga oss mycket för att nå dit.

Det är viktigt att känna sig liten

Som människor kan vi leva våra liv rätt mycket utan kontakt med den naturvärld vi bebor. Vi har en tendens att komma från naturen och vår egen plats i dess finkänsliga balans. "Ibland är det väldigt viktigt för oss som människor att känna oss små, att känna oss som en del av något som är mycket större än oss själva och våra hektiska liv", säger Bell. "Att bli ett med naturen, med universum, gör en ödmjuk och därför blir det också avslappnande."

Han tror även att vem som helst kan dra nytta av detta, men det går inte att göra på avstånd. "För att få ut mesta möjliga av naturen måste man vara mitt i den, men det lönar sig att bege sig till något mindre populärt ställe, för ju mer folk det är där desto mindre lugnande blir det."

Vägen dit är viktig i sig

Ytterst få människor har sådan tur att de bor i eller i närheten av avlägsna naturområden, så de flesta av oss måste resa till de platserna, om det nu är några hundra meter bort eller hundratals mil. I den resan, och framför allt att ha slutfört den, kan det ligga ytterligare en ledtråd till naturens avslappnande inverkan. I en studie på uppdrag av resespecialisten Kuoni visade det sig att människor känner sig lyckligare, mindre stressade och mer utvilade efter en resa: effekter som kan dröja kvar i månader. Tillsammans med en lugn naturmiljö kan detta ha en djupgående verkan, när resenären får ut hela fördelen med sitt resmål.

Det ligger i luften

Ren och osmutsad luft är inte precis svårt att locka med, och fördelarna är uppenbara. Men när luften är bra finns det också andra faktorer som kan bli aktuella, och det som luften för med sig kan vara ännu mer fördelaktigt än man först tror. "Luften vi andas i naturen kan mycket väl vara grundläggande för de minskade blodtrycksnivåer och hjärtfrekvenser vi har sett", fortsätter Bell. "Kemiska ämnen från tallen kan bidra, de är fytoncider, luftburna kemikalier som avges som skydd mot insekter. Havsluften är laddad med negativa joner som påskyndar kroppens förmåga att absorbera syre och, ännu viktigare, balansera serotoninnivåerna."

Naturen verkar få oss att slappna av, och även om de som studerar området inte kan fastslå att de här anledningarna är fakta, så finns det tillräckligt mycket separat forskning om var och en av dem för att vi ska kunna få ihop en rätt så befogad teori. Mysterierna med naturens värld och dess fördelar har långt ifrån retts ut, men alla borde ta sig tid att pröva dem – det kan göra dig gott på kuppen.

Uppdaterad senast: 08.05.2018

Tema: Natur och flora och Fauna