I UNESCOs lista över världsarv

Källa: Visit Estonia

I UNESCOs lista över världsarv

Estlands mångsidiga kulturarv har inte blivit förbisedd. Det finns en bred skala av olika UNESCO-listade skatter, från gamla sånger, bröllops- och bastutraditioner till arkitektur i huvudstaden, som man kan upptäcka på varje slags semester.

Tallinns gamla stad

Tallinns historia sträcker sig tillbaka till 1200-talet, till en fästning byggd av korsriddare av Tyska orden. Snart utvecklades den till ett viktigt center av Hanseförbundet och dess rikedom uttryckte sig i praktfullheten av offentliga byggnader såsom kyrkor och även köpmanshus som har överlevt överraskande väl trots härjningar av bränder och krig under de påföljande århundradena.

Seto sångtradition

Seto leelo tar dig flera århundraden tillbaka, till en uråldrig och avlägsen plats. Setofolket upplever sjungandet som en naturlig och vardaglig tradition, ett sätt att uttrycka tankar och känslor, att samla minnen och överföra dem till kommande generationer. Sångtraditionen av Setomaa hålls levande av både äldre och yngre generationer. De mest berömda sångarna genom historien kunde upp till 20 000 verser utantill och kallades för "seto sångmödrar".

Kihnubornas traditionella levnadssätt

Kihnu (sv. Kynö) vid Estlands västkust har en befolkning på ca 600 personer. Öborna har fortfarande ett nära förhållande till sina gamla rötter som hålls levande än idag. Kvinnorna använder traditionella vävstolar och lokal ull för att väva och sticka vantar, strumpor, kjolar och skjortor, ofta i klara färger, med färgglada ränder och invecklat broderi. Bröllopsceremonin i Kihnu bygger på förkristna traditioner och varar tre dagar.

Rökbastur i Võromaa

Traditionen med rökbastu är en viktig del av vardagslivet i Võromaa längst ut i Estlands södra del. Den inkluderar en hel rikedom av traditioner, bland annat seder förknippade med bastubad, konsten att göra bastukvastar, konsten att bygga och renovera bastubyggnader och rökning av kött i bastun. Bastu är en byggnad eller ett rum som värms upp av en ugn med stenar och har bastulav, en högre plattform där man sitter eller ligger. Den har ingen skorsten och röken från brinnande ved cirkulerar i rummet. Rökbastubad företogs med familjen, oftast på lördagarna men även före viktiga högtider eller familjefester, som avslappning för både kropp och själ.

UNESCO:s öar

Redan år 1990 valde UNESCO in de väst-estniska öarna i sitt program inom området "Människan och biosfären". Invånarnas kunskaper och färdigheter under hundratals år, där de levt i harmoni med naturen, har bidragit till det unika, orörda och varierande bevarandet av naturen. Här öppnar sig stora möjligheter att få uppleva havet, skogen och landsbygden. Även rymden har gjort sitt avtryck på dessa (speciella) öar. För 455 miljoner år sedan slog en meteoritkrater ner i Kärdla (Kärrdal) på Hiiumaa (Dagö,) med en diameter på 4 km. Än idag finns det spår efter kratern genom det hälsosamma grundvattnet. En mycket yngre och mindre krater finns på Saaremaa (Ösel), Kaali krater. Här ligger Saarte (Öarnas) Geoparks hjärta, som även tillfredsställer de mest krävande stenklippsnyfikna.

De traditionella, lokala och välsmakande maträtterna på öarna (i västra Estland), har lagt grunden till matfestivalerna, som är kända för sitt stora utbud och där rätterna är väl värda att smaka på. Öarnas konst och speciella hantverk är verkligen fascinerande, vilka inspirerats från denna miljö och som inte lämnar någon oberörd.

Struves geodetiska karta

Den 15 juli 2005 lade man till UNESCOS världsarvslista en karta som skapades under åren 1816-1855 av Tartu Universitets stjärnforskare F. G. W. Struve, med avsikt att mäta Jordens form och storlek. Det är en meridiansträcka på 2820 km, som stråcker sig från Nordnorge till Svarta Havet. Av de ursprungliga mätpunkterna finns idag bevarade 34 st, varav tre ligger i Estland. Tartu Sjärntorns byggnad är bokförd i UNESCOS världsarvslista som del av Struves meridianbåge. Minnestavlan som markerar bågens läge, ligger ute bredvid Stjärntorns byggnad.

UNESCO:s litteraturstad Tartu

I slutet av 2015 togs Tartu emot i UNESCO:s kreativa stadsnätverk och fick titeln internationell litteraturstad. Litteraturstadens nätverk som skapades år 2004, omfattar även andra områden: biostäder, gastronomistäder, musikstäder m.fl., med totalt sju kategorier. Som ett resultat av tre internationella initiativ, blev Tartu värd för litteraturprojekt i stadsområdet (som pilotprojekt valdes busspoesi i bussarna i Tartu), studenternas översättningssamarbete med författare i samarbetsländer och ett litterärt icke-urbant projekt genom att introducera städer i utkanten, som främst riktade sig till textförfattare, lokalbefolkningen och turister som söker icke-traditionella upplevelser.

Estlands sång- och dansfester

De hålls vart femte år och samlar tusentals körsångare och dansare klädda i färggranna folkdräkter. Rötterna av denna glada friluftsfestival sträcker sig tillbaka så långt som till 1869 när den estniska nationella rörelsen föddes. Medan den första sångfesten hölls i Tartu (1869) växte intresset och populariteten snart och festivalen behövde en egen plats. Från och med 1928 har den älskade festivalens hem varit Tallinns sångarfält i en vacker tallskog vid havsstranden i Tallinn. Dansfesten är en senare tradition från 1934 men idag betraktas de två traditionerna som oskiljbara av dagens publik.

Foton av Kaspar Orasmäe, Jaak Nilson.
Källa: http://whc.unesco.org/

Uppdaterad senast: 11.08.2021

Tema: Västra Estland