I UNESCOs lista över världsarv

Källa: Visit Estonia

I UNESCOs lista över världsarv

Källa: Visit Estonia

Estlands mångsidiga kulturarv har inte blivit förbisedd. Det finns en bred skala av olika UNESCO-listade skatter, från gamla sånger, bröllops- och bastutraditioner till arkitektur i huvudstaden, som man kan upptäcka på varje slags semester.

Tallinns gamla stad

Tallinns historia sträcker sig tillbaka till 1200-talet, till en fästning byggd av korsriddare av Tyska orden. Snart utvecklades den till ett viktigt center av Hanseförbundet och dess rikedom uttryckte sig i praktfullheten av offentliga byggnader såsom kyrkor och även köpmanshus som har överlevt överraskande väl trots härjningar av bränder och krig under de påföljande århundradena.

Seto sångtradition

Seto leelo tar dig flera århundraden tillbaka, till en uråldrig och avlägsen plats. Setofolket upplever sjungandet som en naturlig och vardaglig tradition, ett sätt att uttrycka tankar och känslor, att samla minnen och överföra dem till kommande generationer. Sångtraditionen av Setomaa hålls levande av både äldre och yngre generationer. De mest berömda sångarna genom historien kunde upp till 20 000 verser utantill och kallades för "seto sångmödrar".

Kihnubornas traditionella levnadssätt

Kihnu (sv. Kynö) vid Estlands västkust har en befolkning på ca 600 personer. Öborna har fortfarande ett nära förhållande till sina gamla rötter som hålls levande än idag. Kvinnorna använder traditionella vävstolar och lokal ull för att väva och sticka vantar, strumpor, kjolar och skjortor, ofta i klara färger, med färgglada ränder och invecklat broderi. Bröllopsceremonin i Kihnu bygger på förkristna traditioner och varar tre dagar.

Rökbastur i Võromaa

Traditionen med rökbastu är en viktig del av vardagslivet i Võromaa längst ut i Estlands södra del. Den inkluderar en hel rikedom av traditioner, bland annat seder förknippade med bastubad, konsten att göra bastukvastar, konsten att bygga och renovera bastubyggnader och rökning av kött i bastun. Bastu är en byggnad eller ett rum som värms upp av en ugn med stenar och har bastulav, en högre plattform där man sitter eller ligger. Den har ingen skorsten och röken från brinnande ved cirkulerar i rummet. Rökbastubad företogs med familjen, oftast på lördagarna men även före viktiga högtider eller familjefester, som avslappning för både kropp och själ.

Struves geodetiska karta

Den 15 juli 2005 lade man till UNESCOS världsarvslista en karta som skapades under åren 1816-1855 av Tartu Universitets stjärnforskare F. G. W. Struve, med avsikt att mäta Jordens form och storlek. Det är en meridiansträcka på 2820 km, som stråcker sig från Nordnorge till Svarta Havet. Av de ursprungliga mätpunkterna finns idag bevarade 34 st, varav tre ligger i Estland. Tartu Sjärntorns byggnad är bokförd i UNESCOS världsarvslista som del av Struves meridianbåge. Minnestavlan som markerar bågens läge, ligger ute bredvid Stjärntorns byggnad.

Estlands sång- och dansfester

De hålls vart femte år och samlar tusentals körsångare och dansare klädda i färggranna folkdräkter. Rötterna av denna glada friluftsfestival sträcker sig tillbaka så långt som till 1869 när den estniska nationella rörelsen föddes. Medan den första sångfesten hölls i Tartu (1869) växte intresset och populariteten snart och festivalen behövde en egen plats. Från och med 1928 har den älskade festivalens hem varit Tallinns sångarfält i en vacker tallskog vid havsstranden i Tallinn. Dansfesten är en senare tradition från 1934 men idag betraktas de två traditionerna som oskiljbara av dagens publik.

Foton av Kaspar Orasmäe, Jaak Nilson.
Källa: http://whc.unesco.org/

Uppdaterad senast: 12.01.2018

Tema: Västra Estland

Inspiration
#visitestonia