Regler för kampanjen "Adventskalender 2021"

Källa: EAS

Regler för kampanjen "Adventskalender 2021"

1. Kampanjen "Adventskalendern 2021" (nedan kallad "Kampanjen") är ett säljfrämjande spel, som hålls under 1 till 24 december 2021 och organiseras av Enterprise Estonia [sv. Företagsamheten Estland] (organisationsnummer 90006006, Lasnamäe 2, 114 12 Tallinn, nedan kallad "Arrangören"), som är registeransvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

2. Personer som öppnar kalenderluckorna i den estniskspråkiga adventskalendern kan delta i en utlottning av en vistelse i Tallinn under två (2) nätter för två (2) personer, till ett värde av upp till femhundra (500) euro. Totalt fyra (4) prispaket kommer att lottas ut som en del av kampanjen.

Ett prispaket innehåller:

1) vistelse på två nätter för två personer i ett rum i en logianläggning i Tallinn, efter vinnarens val
2) en kupong på 100 euro för en trerättersmiddag för två personer på en restaurang i Tallinn
3) en upplevelse som vinnaren själv väljer (exempelvis en guidad tur, ett museibesök, en workshop) för två i Tallinn. Upplevelsen/kampanjens prispaket inkluderar inte evenemang i form av konserter, teaterpjäser, opera och så vidare
4) ersättning för transportkostnaderna (buss-/färjebiljetter eller bränsle. Vinnaren måste uppvisa kvitto för köpet) för två personer från deras bostadsort till Tallinn och tillbaka.

Logianläggningen, upplevelseleverantören och restaurangen måste väljas bland företagen i databasen visitestonia.com som har fått märkningen ”COVID-19 safe” – ”Du är säker här”. Den totala kostnaden för prispaketet får inte överstiga 500 euro.

Personer som öppnar kalenderluckorna på andra språk (engelska, finska, tyska, ryska, svenska, lettiska, litauiska och polska) kan delta i en utlottning av en vistelse i Tallinn under tre nätter (3) för två (2) personer, till ett värde av upp till niohundra (900) euro. Totalt två (2) prispaket kommer att lottas ut som en del av kampanjen.

Ett prispaket innehåller:

1) flygbiljetter tur och retur för två personer från en europeisk flygplats till Tallinn
2) vistelse på tre nätter för två personer i ett rum i en logianläggning i Tallinn efter vinnarens val
3) en kupong på 100 euro för en trerättersmiddag för två personer på en restaurang i Tallinn som vinnaren väljer
4) en upplevelse som vinnaren själv väljer (exempelvis en guidad tur, ett museibesök, en workshop) för två i Tallinn. Upplevelsen/kampanjens prispaket inkluderar inte evenemang i form av konserter, teaterpjäser, opera och så vidare. 

Logianläggningen, upplevelseleverantören och restaurangen måste väljas bland företagen i databasen visitestonia.com som har fått märkningen ”COVID-19 safe” – ”Du är säker här”. Den totala kostnaden för prispaketet får inte överstiga 900 euro.

För att få priset måste vinnaren uppge sitt fullständiga namn, e-postadress och ett telefonnummer. Samt bekräfta för arrangören att vinnaren är minst 18 år gammal.

Vid användning av priset måste vinnaren (och deras följeslagare) följa de restriktioner som fastställts i Republiken Estland för att stoppa spridningen av coronaviruset, som har publicerats här: https://kriis.ee/en/crisis-management-qa/crisis-management/restrictions-force.

Priset kan användas fram till 31 maj, år 2022.

3. Syftet med adventskalendern är att presentera överraskande och informativa fakta om vinter och jul i Estland för utländska resenärer. Fakta öppnas för webbplatsbesökarna i form av ett virtuellt vykort.

4. Kampanjen är öppen för alla som har fyllt 18 år.

5. För att kunna delta i dragningen, måste deltagaren fylla i anmälningsblanketten genom ett virtuellt vykort, som visas när en lucka i öppnas i adventskalendern. Här ska deltagaren ange sitt förnamn, efternamn och sin e-postadress samt godkänna cookies och sekretesspolicyn (nedan kallad "Syftet med att behandla personuppgifter"). Deltagarna samtycker även till att deras förnamn kommer att offentliggöras på Kampanjens webbplats i de fall de vinner. Om de begärda uppgifterna saknas, kan man inte delta i dragningen.

6. Sammanlagt sex (6) vinnare dras: fyra (4) vinnare från den estniskspråkiga adventskalendern och två (2) vinnare bland deltagarna som öppnar kalenderluckorna på andra språk (engelska, finska, tyska, ryska, svenska, lettiska, litauiska och polska). En deltagare kan bara få ett (1) pris. En deltagare kan öka sina vinstchanser genom att öppna ett fönster varje dag och använda kontaktformuläret för att vidarebefordra sina uppgifter.

7. Prisdragningen och kampanjvinnare bland de estniskspråkiga deltagarna tillkännages den 6/12, 13/12, 20/12, 27/12 på Visit Estonians Facebook-sida (användarnamn @puhkaeestis) och på Kampanjsidan. Prisdragningen och kampanjvinnare för deltagarna i andra språk (engelska, tyska, svenska, lettiska, ryska, litauiska och polska) tillkännages den 29/12 på Visit Estonias engelska Facebook-sida (användarnamn @visitestonia, officiellt namn "Visit Estonia"), och på Kampanjsidan. Det sätt som vinnaren kommer att tillkännages finns angivet i artikel 5 i Kampanjreglerna.

8. Arrangören kommer att kontakta vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet på den e-postadress som angetts av vinnaren, för att informera om utdelningen av vinsten.

9. Kampanjvinnaren måste svara Arrangören eller kontakta Arrangören för att få rätten till Kampanjpriset inom 14 dagar efter tillkännagivandet av resultaten. Om Kampanjvinnaren inte har kontaktat Arrangören eller svarat Arrangören inom given tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

10. Vinnaren har inte rätt att ge över priset till någon annan. Om vinnaren som dras, inte vill utnyttja priset själv, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.

11. Kampanjpriset kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.

12. Arrangörens anställda och upphandlingspartners kan inte delta i kampanjen.

13. All information som lämnats av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och Arrangören kommer inte att publicera den utan deltagarens samtycke eller dela den med tredje part. Om deltagaren ger sitt samtycke (genom att markera rutan för prenumeration av Visit Estonias nyhetsbrev), kan Arrangören använda informationen själv eller dela den med tredje part för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analyser eller andra relaterade ändamål och ansluta deltagaren till Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev i sin databas. Deltagaren har rätt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.

13. Personuppgifter kommer att lagras under en period av fem år. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten i behandlingen, som baserats på samtycke innan det återkallades.

14. Personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke. Deltagarnas personuppgifter bevaras i ett år efter kampanjens slut. Om en deltagare har uttryckt önskemål om att få nyhetsbrev från oss, behålls deltagarens e-postadress tills deltagaren drar sig tillbaka. Deltagaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

15. Personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke. Deltagarnas personuppgifter bevaras i ett år efter kampanjens slut. Om en deltagare har uttryckt önskemål om att få nyhetsbrev från oss, behålls deltagarens e-postadress tills deltagaren drar sig tillbaka. Deltagaren har rätt att när som helst återkalla sitt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som skedde innan samtycket återkallades.

16. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive vinsten och meddela detta på https://www.visitestonia.com/en/advent-calendar#/, där Kampanjreglerna tillhandahålls.

17. Kampanjförfarandena har fastställts av Kampanjens Arrangör under följande villkor: Samtliga beslut som tagits av Arrangören om genomförandet av Kampanjen är slutgiltiga och gäller för alla deltagare. Alla tvister som härrör från Kampanjen ska lösas enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.

19. Anspråk och frågor om organisationen och / eller driften av kampanjen måste skickas via e-post till adressen: Tourism@eas.ee inom sju dagar efter det att resultaten har meddelats. Anspråk och frågor angående behandlingen av personuppgifter kan skickas till dataskyddsombudets e-postadress: ochmekaitse@eas.ee.

20. Arrangören av kampanjen granskar anspråk inom sju dagar från mottagandedatumet och kommer att meddela sitt beslut till den som lämnar in ansökan via den e-postadress som anges i anspråket.

21. Genom att delta i Kampanjen bekräftar deltagarna att deras inlämnade information är korrekt, de samtycker till villkoren och ger sitt samtycke till att delta i Kampanjen. Om en Kampanjdeltagare inte har följt reglerna i Kampanjen eller har uppgett falsk eller felaktig information, liksom i fall av andra fel, som inte kan hänföras till Kampanjarrangören, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte organisera dragningen eller dela ut vinsten (totalt tre). Kampanjarrangören har en ensidig rätt att avsluta Kampanjen och stoppa utdelningen av vinsten, om reglerna har överträtts eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.

Detta projekt stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 20.12.2021