Regler för kampanjen "Estlands helande krafter - quiz"

Källa: EAS

Regler för kampanjen "Estlands helande krafter - quiz"

 1. Kampanjen "Estlands helande krafter - quiz" (nedan kallad "Kampanjen") är ett säljfrämjande spel, som hålls under 22.03-31.05.2021 och organiseras av Enterprise Estonia [sv. Företagsamheten Estland] (organisationsnummer 90006006, Lasnamäe 2, 114 12 Tallinn, nedan kallad "Arrangören"), som är registeransvarig i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR.

2. Kampanjpriset är ett hälsokit med 7 estniska produkter som skickas till vinnarna i varje språkversion av quizet (engelska, tyska, svenska, finska, lettiska och ryska). Vinnaren av den estniska versionen av quizet tilldelas en resa i Estland för 2 personer som nyttjas under perioden juni till 31 december 2021. Hälsokitet med 7 produkter för vinnarna av språkversionen av quizet på engelska, tyska, svenska, finska, lettiska och ryska inkluderar:

För att skicka priset till vinnaren måste vinnaren senare meddela arrangören sin fullständiga postadress tillsammans med sitt postnummer, e-postadress och ett telefonnummer. Priset kan inte levereras till ett postombud, utan leveransen är dörr till dörr. Arrangören täcker kostnaderna för att skicka priset till vinnaren. Prisets värde är ~ 40 euro + posttjänster. Priset levereras mellan juni och augusti 2021.

Pris för den estniska vinnaren (Vinnaren av den estniska versionen av quizet) inkluderar:

  • en resa för 2 personer i länet Lääne-Virumaa i Estland för 1 natt (inklusive boende, skönhetsbehandlingar, måltider och en vandring)
  • specifika detaljer med vinnaren kommer att diskuteras senare
  • prisets värde 500 euro

3. Syftet med kampanjen är att presentera överraskande och informativ fakta för utländska turister om de helande krafterna från Estlands natur, kost och livsstil. Kampanjen arrangeras på webben.

4. Kampanjen är öppen för alla som har fyllt 18 år.

5. För att kunna delta i dragningen, måste deltagaren fylla i anmälningsblanketten online. Här ska deltagaren ange sin e-postadress samt godkänna cookies och sekretesspolicyn på webbplatsen https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/integritetspolicy-och-reglerna-for-cookies (punkten nedan kallad "Genom att använda vår webbplats och tjänster godkänner du våra cookies".

6. Endast en vinst per person dras (totalt 1 vinnare). En vinnare dras i varje språkversion av quizet (engelska, estniska, tyska, svenska, finska, lettiska och ryska). Totalt (7) sju vinnare.

7. De tre vinnarna kommer att tillkännages senast den 7.06.2021 på Estland - Visit Estonia (SE) Facebook-sida (https://www.facebook.com/visitestonia.se). Det sätt som vinnaren kommer att tillkännages finns angivet i artikel 5 i Kampanjreglerna.

8. Arrangören kommer att kontakta vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet på den e-postadress som angetts av vinnaren, för att informera om utdelningen av vinsten.

9. Vinnaren av kampanjen måste kontakta arrangören/eller svara Arrangören vid kontakt inom 14 dagar efter tillkännagivandet av vinnaren via den angivna e-postadressen. Detta för att få vinnarens för- och efternamn och andra personliga uppgifter, som behövs för att skicka priset. Om vinnaren av kampanjen inte kontaktar Arrangören eller svarat Arrangören inom given tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

10. Vinnaren har inte rätt att ge över priset till någon annan. Om vinnaren som dras, inte vill utnyttja priset själv, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.

11. Kampanjpriset kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.

12. Arrangörens anställda och/eller upphandlingspartners kan inte delta i kampanjen.

13. All information som lämnats av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och Arrangören kommer inte att publicera den utan deltagarens samtycke eller dela den med tredje part. Om deltagaren ger sitt samtycke (genom att markera rutan för prenumeration av Visit Estonias nyhetsbrev), kan Arrangören använda informationen själv eller dela den med tredje part för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analyser eller andra relaterade ändamål och ansluta deltagaren till Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev i sin databas. Deltagaren har rätt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet.

14. Personuppgifter kommer att lagras under en period av fem år. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, utan att det påverkar lagenligheten i behandlingen, som baserats på samtycke innan det återkallades.

15. Du har rätt att begära, från den registeransvarige, åtkomst till och ändring eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandlingen, som rör dig eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet. Mer information om behandling av personuppgifter finns här: https://www.visitestonia.com/sv/info-om-estland/integritetspolicy-och-reglerna-for-cookies.

16. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive vinsten och meddela detta på https://www.visitestonia.com/sv/estlands-helande-krafter-quiz#/, där Kampanjreglerna tillhandahålls.

17. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive priser, genom att meddela detta på samma webbsida som Kampanjreglerna.

18. Kampanjförfarandena har fastställts av Kampanjens Arrangör under följande villkor: Samtliga beslut som tagits av Arrangören om genomförandet av Kampanjen är slutgiltiga och gäller för alla deltagare. Alla tvister som härrör från Kampanjen ska lösas enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.

19. Anspråk och frågor om organisationen och / eller driften av kampanjen måste skickas via e-post till adressen: tourism@eas.ee inom sju dagar efter det att resultaten har meddelats. Anspråk och frågor angående behandlingen av personuppgifter kan skickas till dataskyddsombudets e-postadress: ochmekaitse@eas.ee.

20. Arrangören av kampanjen granskar anspråk inom sju dagar från mottagandedatumet och kommer att meddela sitt beslut till den som lämnar in ansökan via den e-postadress som anges i anspråket.

21. Genom att delta i Kampanjen bekräftar deltagarna att deras inlämnade information är korrekt, de samtycker till villkoren och ger sitt samtycke till att delta i Kampanjen. Om en Kampanjdeltagare inte har följt reglerna i Kampanjen eller har uppgett falsk eller felaktig information, liksom i fall av andra fel, som inte kan hänföras till Kampanjarrangören, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte organisera dragningen eller dela ut vinsten (totalt sju). Kampanjarrangören har en ensidig rätt att avsluta Kampanjen och stoppa utdelningen av vinsten, om reglerna har överträtts eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.


Detta projekt stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 22.03.2021