Regler för quizen "Estlands filmquiz 2020"

Källa: Mona Menets

Regler för quizen "Estlands filmquiz 2020"

1. Quizen "Estlands filmquiz 2020" (nedan kallad "Kampanjen") är ett reklamspel, som pågår 14 oktober – 14 december 2020 och arrangeras av Enterprise Estonia (nedan kallad "Arrangören"). Enterprise Estonia är den registeransvarige, i den mening som avses i GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen).

2. Kampanjpriset är en exklusiv resa till Estland. Vi delar ut tre priser.

Priset för "Estlands filmquiz 2020" är en exklusiv resa till Estland, som måste göras år 2021 under en av filmfestivalerna i Estland.
Du kan välja mellan följande filmfestivaler:

  • Haapsalu Horror & Fantasy Film Festival (april)
  • Tartu Love Film Festival (augusti)
  • Matsalu Nature Film Festival (september)
  • Tartu World Film Festival (oktober)
  • Tallinn Black Nights Film Festival (november)

I priset ingår:

  • Flygbiljetter för två, tur och retur Tallinn från större europeiska flygplatser
  • Övernattning för två på hotell
  • Filmfestivalpass för två för festival, som du väljer själv
  • Skräddarsydd aktivitet för två, utvald av vinnaren

3. Syftet med quizen är att presentera den estniska filmscenen och filmplatserna.

4. Kampanjen är öppen för alla som har fyllt 18 år.

5. För att få delta i Kampanjen och i utlottningen av priset, måste deltagaren fylla i en anmälningsblankett med fullständigt namn och korrekt e-postadress samt godkänna cookie- och sekretesspolicyn på webbplatsen https://www.visitestonia.com/sv/estlands-filmquiz-2020 (nedan kallad "syftet med behandling av personuppgifter"). Vinnaren måste lämna in de uppgifter som nämns i artikel 9 i Kampanjreglerna. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är artikel 6, avsnitt 1, underavsnitt a i GDPR), dvs. samtycke från den registrerade.

6. Personuppgifterna lagras under en fem års period.

7. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke, utan att det påverkar lagstiftningen avseende behandlingen, som baserats på samtycke innan det återkallades.
8. Arrangören får inte lämna över personuppgifter till något tredje land eller någon internationell organisation.

9. Vinnarna till Kampanjpriset tillkännages senast den 21 december 2020 på Visit Estonias engelska Facebook-sida (användarnamn@visitestonia, officiellt namn Visit Estonia, URL https://www.facebook.com/visitestonia/).

10. Arrangören kontaktar vinnaren inom fem dagar efter tillkännagivandet av vinnaren via den angivna e-postadressen, för att få vinnarens för- och efternamn och andra personliga uppgifter, som behövs för att skicka priset.

11. Kampanjvinnaren måste svara Arrangören eller kontakta Arrangören för att få rätten till Kampanjpriset inom 14 dagar efter tillkännagivandet av resultaten (artikel 9 i Kampanjreglerna). Om Kampanjvinnaren inte har kontaktat Arrangören eller svarat Arrangören inom given tid, har Arrangören rätt att dra en ny vinnare.

12. Vinnaren har inte rätt att ge över priset till någon annan. Om vinnaren som dras, inte vill utnyttja priset själv, förbehåller sig Arrangören rätten att dra en ny vinnare.

14. Kampanjpriset är inte överförbart och kan inte bytas ut mot någon annan produkt eller tjänst.

15. Deltagaren kan inte kräva ersättning från Arrangören för de utgifter som uppstår genom deltagandet i Kampanjen.

16. Anställda hos Arrangören och/eller dess upphandlingspartner, är inte berättigade att delta i Kampanjen.

17. All information som lämnats av deltagarna kommer att förbli konfidentiell och Arrangören kommer inte att publicera uppgifterna eller dela dem med en tredje part utan deltagarens medgivande. Med deltagarens samtycke, kan Arrangören använda informationen själv eller dela den med tredje part för specifika marknadsföringsaktiviteter, marknadsundersökningar, analyser eller andra relaterade ändamål. Arrangören kan även registrera deltagaren i sin databas för prenumeration av Visit Estonias elektroniska nyhetsbrev. Deltagaren har rätt att avregistrera sig från nyhetsbrevet.

18. Arrangören har rätt att ändra Kampanjreglerna, inklusive priser, genom att meddela detta på samma webbsida som Kampanjreglerna.

19. Om en Kampanjdeltagare inte har följt reglerna för Kampanjen eller uppgett falsk eller felaktig information, såväl som i händelse av andra fel, som inte kan härledas till Kampanjens Arrangör, kommer Arrangören inte att hållas ansvarig för att inte arrangera dragning eller utdelning av priserna. Kampanjens Arrangör har en ensidig rättighet att avsluta Kampanjen och sluta dela ut priserna, om reglerna har överträtts eller under andra oförutsedda omständigheter (force majeure), genom ett offentligt tillkännagivande på Kampanjens webbsida.

20. Kampanjförfarandena har fastställts av Kampanjens Arrangör under följande villkor: Samtliga beslut som tagits av Arrangören om genomförandet av Kampanjen är slutgiltiga och gäller för alla deltagare. Alla tvister som härrör från Kampanjen ska lösas enligt gällande lagstiftning i Republiken Estland.

21. Reklamation och frågor om Kampanjens organisation och/eller verksamhet, måste skickas via e-post till adressen tourism@eas.ee inom sju dagar efter att resultaten har meddelats. Reklamation och frågor angående behandling av personuppgifter kan skickas till dataskyddsombudets e-postadress andmekaitse@eas.ee.

22. Kampanjens Arrangör granskar reklamationen inom sju dagar efter mottagandet och meddelar sitt beslut till den som reklamerat via den e-postadress som angivits i reklamationen.

23. Denna Kampanj är inte på något sätt sponsrad, genomförd, administrerad eller kopplad till Facebook. Informationen kommer att tas emot av Arrangören, inte av Facebook. Informationen kommer endast att användas för att kontakta vinnarna.

24. Från den registeransvarige har du rätt att begära åtkomst till och ändra eller radera personuppgifter eller begränsa behandlingen som rör dig eller att invända mot behandlingen samt rätten till dataportabilitet.

25. Du har rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsinspektionen i Estland.

Detta projekt stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Uppdaterad senast: 26.10.2020
Ljudquiz – ljudet av Estland | Visit Estonia