Tartu – en smart, miljövänlig och uppkopplad stad

Källa: Mana Kaasik

Tartu – en smart, miljövänlig och uppkopplad stad

Tartu är en smart och hållbar stad som använder digitalisering samt ny teknik för att göra livet bättre för invånarna, för besökarna och för näringslivet. Tartu har alltid utvecklas efter invånarnas behov, på ett hållbart sätt, med teknik och digitalisering som centrala delar av lösningarna. Tartu är Estlands näst största stad och kommer dessutom vara en av de tre europeiska kulturhuvudstäderna år 2024.

Under de senaste åren har flera projekt genomförts i stadens offentliga rum med syfta att stödja en hållbar och hälsosam livsstil. Det har bland annat handlat om projekt som förbättrar invånarnas livsmiljö genom att minska biltrafiken i stadens centrum, likaså buller och luftföroreningar. Projekten har även gått ut på att tillgängliggöra och utveckla stadens grönområden.


En yogaklass mitt i centrala Tartu - en träningsform som stärker både den psykiska och fysiska hälsan.

Bild: Eva Maria Tartu

Samtidigt som Tartu skapar den bästa staden för sina medborgare att bo i, skapar den också den bästa staden för sina gäster att bo i. Tartu's mål är att bli bättre varje dag och på samma gång behålla sin unika identitet och charm.

Tartu – Europeisk Kulturhuvudstad år 2024

Under sommaren 2019 utsågs Tartu till en av tre kulturhuvudstäder i Europa för 2024. Det ledande temat för Tartu som kulturhuvudstad år 2024 är "Arts of Survival" som syftar till att använda konstens kraft när det gäller att påverka Europas framtid inom tre viktiga områden; hållbar kultur med fokus på mänskliga kommunikation, stärka samhällen samt kunskap om överlevnad och fokus på hållbarhet i samhället. Ett av flera spännande projekt i programmet under kulturhuvudstadsåret är bland annat Curated Biodiversity som fokuserar på att främja Tartu's miljö genom att öka den biologiska mångfalden i parker och grönområden. Att upprätthålla och återställa biologisk mångfald är en viktig aspekt i mänsklighetens överlevnadsstrategi. Det är särskilt viktigt i städer där det kan minska effekterna av klimatförändringar, begränsa förlusten av naturlig biologisk mångfald och göra miljön trevligare för både invånare och besökare.

Upptäck det alternativa Tartu

Tartu är full av vänliga och livfulla invånare som bryr sig om deras miljö. En grön semester i Tartu betyder en fantastisk kombination av kulturarv, lokal arkitektur, naturupplevelser och festivaler av olika slag.


Pianokonsert ute i det fria under festivvalen "Tartu City Day" år 2020. 

Bild: Uku Peterson

Ta dig runt smidigt och smart

Tartu är en kompakt stad som bäst upplevs till fots eller med cykel. Det är enkelt att hitta miljövänliga transporter som Tartu Smart Bike Share eller lokalbussar som drivs med biogas. Tartu Smart Bike Share har ett 60-tal stationer över hela staden och 750 cyklar, varav cirka 500 är elektriska. Faktum är att du enkelt kan kombinera resor med Tartu Smart Bike Share och lokalbussarna eftersom de använder samma biljettsystem. Satsningen på gröna stadscyklar och stadsbussar är också anledningen till att Tartu placerades på en andra plats i kategorin "Miljö och klimat" i Green Destinations Story Awards år 2020. Bakom tävlingen står Green Destinations som är en ideell organisation för hållbart resande.


Det är enkelt, miljövänligt och kul att använda cyklarna från Tartu Smart Bike Share.

Bild: Mana Kaasik

Staden med flera betydande kulturarv

Många historiskt och kulturellt viktiga landmärken samt händelser har skapats och initierats i Tartu. Exempelvis Universitetet i Tartu som grundades år 1632 av Sveriges kung Gustav II Adolf. I Tartu grundades den första professionella teatern Vanemuine år 1870 och den första sångfestivalen ägde rum i Tartu år 1869. Tartu är även hem för Estlands Nationalmuseum som är ett viktigt kulturhistoriskt museum. Tartu är vänort till Uppsala och här finns också Uppsalahuset, som är en symbol för samarbete mellan de båda städerna. 

Arkitekturstaden

Tartu är en stad med mycket varierande arkitektur. I stadskärnan kan du se många hus i klassicistisk arkitektur och utanför centrum finner du bostadsområden som Annelinn med sovjetisk karaktär. Soppstaden är ett område i Tartu, med trävillor i traditionellt estniskt utförande och med gator som fått rotfruktsnamn. Dessa kvarter skyddas i dag av en aktiv miljörörelse som vill värna om den unika bebyggelsen från alltför långtgående förändring. Karlova är en annan stadsdel med träbebyggelse som lockar besökare med sin bohemiska atmosfär.

Färgglad gatukonst

I Tartu skapas gatukonst i samarbete med stadsmyndigheter och tack vare det har många stadsdelar fått färgglada och fantasifulla gatukonstverk. Under projektet SmartEnCity förvandlades hyreshusen som byggdes på 1960-talet till energieffektiva och miljövänliga hyreshus - så kallade Smartovkas. Förutom renoveringarna fick byggnaderna även ett nytt visuellt utseende i form av väggmålningar för att göra bostadshusen mer attraktiva. Vill du se de häftiga målningarna på husen kan du följa med på en arrangerad konstvandring.


Festivaler och evenemang arrangerar året om. Besök gärna Tartu's besökscenter för att få information vad som händer i staden under ditt besök. 

Bild: Manus Kuullamaa

Festivaler och kultur

Det arrangeras en hel del evenemang i olika stadsdelar både av staden och av lokala eldsjälar. Det gör att Tartu kan erbjuda många spännande evenemang. Ett av Tartu's mest kreativa kvarter är område runt den tidigare maskinfabriken, Loomelinnak Aparaaditehas. I dessa nyrenoverade industribyggnader finner du workshops, designbutiker och olika matställen. På innergården hålls det frekvent olika marknader, konster, fester och utställning för olika smaker året runt. I samma stadsdel ligger TYPA tryckeri- och pappersmuseet, där du bland annat kan se pappersskulpturer, historiska tryckpressar, typsnitt i trä och tenn på två våningsplan. Om du så önskar, kan du vara med i aktiviteterna i arbetslokalerna och köpa med dig speciella produkter, som bara tillverkas i tryckeri- och pappersmuseet.

Uppdaterad senast: 03.07.2022

Tema: Gröna semestrar, Södra Estland, Aktiviteter och Äventyr