TOPP 10 industripärlor i Västestland

Källa: Olev Mihkelmaa

TOPP 10 industripärlor i Västestland

Av:

Anneli Haabu
Turismen i västra Estland

Av:

Liina Pulges
Turismen i västra Estland


Intresset för fyr- och havskultursobjekt ökar mer och mer. Tack vare detta underhålls de historiska fyrarna numera och används även som turistattraktioner.

Sedan 1531 har Kõpu fyr kastat sitt ljussken över havet. Den är en av världens tre äldsta fyrar som varit i drift utan uppehåll, enligt vissa uppgifter även den äldsta. Från Dagö (Hiiumaa) gick en av de viktigaste öst-västliga handelsvägarna längs Nordeuropa och köpmännen klagade ofta över att fartygen försvann någonstans i Östersjön. Därmed byggdes Kõpu fyr på Dagös högsta punkt, 67 meter över havet, för att kunna varna fartygen. Fyrarna Ristna och Tahkuna, som är konstruerade av gjutjärn, har ritats och tillverkats hos den berömda ingenjören Gustave Eiffel och fraktades från Frankrike. De förväxlades av misstag, så den mindre betydelsefulla Tahkuna fyren blev både högre och mer synlig.

Sõrve fyr, som ligger längst ut på Ösels (Saaremaa) halvö Sõrve, mäter 53 meter över havet. Besökscentret är en tidigare bostad för fyrarbetare. Här finns även en temautställning om estniska fyrar.

Alla fyra fyrarna kan besökas och man kan klättra upp till tornets topp, för att beskåda de fantastiska skogarna och havet.

Om du vill se väderkvarnar – som berikar landskapsbilden och vittnar om förfädernas ihärdiga arbete, ska du absolut komma till Ösel. Fyra av de fem kvarnarna som bevarats i sitt ursprungliga skick på Anglas väderkvarnsberg (tuulikumägi), är stubbkvarnar som är typiska på Ösel. På anläggningen i Anglas kulturarvscenter kan du delta i olika workshops under ledning av mästare – lerhuset, ullhuset, filthuset samt prova på att göra hembakat bröd på gammaldags vis. I en av Moons (Muhu) symboler, i väderkvarnen Eemu, kan man bekanta sig med väderkvarnens konstruktioner och arbetsprinciper, mala sitt eget mjöl med kvarnsten och köpa souvenirer, som är tillverkade av mjölnaren.


Området Lümanda på Ösel har utvecklats historiskt på grund av kalkstensbrytningar och -bränningar. Man har hittat 16 gamla kalkstensugnar som ruiner på omkring 10–15 hektar. Kalkstensproduktionen pågår ännu idag, med samma teknik som man använde 90–100 år sedan, men naturligtvis med en viss modernisering. Vandringsleden, där man kan se kalkstensproduktionen tillsammans med centrumet, bildar den unika Lümanda kalkstensparken. Här kan man följa kalk- och tjärbränning. Du kan delta i seminarier, gå på workshops och guidade turer, promenera på naturstigar och ha picknick.


Järnvägen som byggdes under åren 1903–1905 för att betjäna kurorten Hapsal (Haapsalu), ska man verkligen inte underskatta. Den tidigare ändstationen Hapsal representerar estnisk järnvägshistoria, där tågen har pensionerats på grund av sin höga ålder. Runt stationshuset finns en mystisk och stolt atmosfär med en ovanligt lång överbyggd plattform och kejserlig paviljong. På järnvägs- och kommunikationsmuseet i den gamla stationen, kan du utforska kommunikationsmedlens och telegrafhistorians utveckling från gamla vevtelefoner till nyare mobiltelefoner och datorer. Risti vattentorn från tsartiden, som finns på järnvägslinjen mellan Keila och Hapsal, fyllde sin ursprungliga funktion – försörjning av vatten med hjälp av ånglok – ända till 1970-talet. Vattnet pumpades upp på nära 15 meter höjd i tanken med ångpump genom pumpstationen. På nedre våningen fanns en vattenvärmare eller panna, för att hindra vattnet från att frysa i tanken.


Lövskär (Lavassaar) i Pärnumaa, kan man om somrarna åka ång- eller dieseltåg på den estniska museijärnvägen. 80 valsningsenheter, däribland fem ånglok, över 700 olika historiska foton, objekt och dokument, som ger en översikt över den estniska smalspåriga järnvägens historia, finns att beskåda på museets utomhusutställning.

Lövskärs museijärnväg

Foto: Olev Mihkelmaa

Torv som mineraltillgångar och dess bearbetade historia, för nutida och framtida bevarande, kan ses i en av Pärnumaas symbolbyggnader, i brikettfabriken byggd 1938 eller i estniska torvmuseet. I närheten av museet börjar även en järnväg som leder till myren, dit man kan åka med det tidigare torvtåget.

Uppdaterad senast: 16.11.2018

Tema: Västra Estland, Öar