Upplev den estniska naturen virtuellt eller direkt på plats

Källa: Visit Estonia

Upplev den estniska naturen virtuellt eller direkt på plats

När ett besök i stormarknaden blir dagens höjdpunkt för dig så känns en tur till naturen som en helt ny avkopplande upplevelse från det vanliga. Oavsett om du har planerat en resa till Estland redan eller bara letar informationen online - här är våra förslag till de bästa naturupplevelserna i Estland, antingen det sker via dator eller på plats.

I Estlands natur kan man med fördel röra sig på egen hand. Allemansrätten gäller, landsbygden är glest befolkad, stränderna är huvudsakligen obebyggda och orörda skogar och myrar breder ut sig över stora arealer.

Bild: Visit Estonia


Visste du detta om Estlands natur?


  • Drygt hälften (51%) av landets yta är skogbevuxen. Skogen är på många håll gammal och orörd
  • I Estland finns mer än 2 000 kilometer vandringsleder till ditt förfogande
  • Sjöarnas antal är ca 1 200
  • Peipussjön på gränsen till Ryssland är Europas femte största sjö
  • Estlands Östersjökust är 3 800 kilometer lång
  • Längs kusten finns över 2 000 öar, störst är Dagö, Ösel, Moon (Muhu) och Ormsö (Vormsi)
  • Nästan 20 % av Estlands yta hör till någon form av naturskyddsområde
  •  Estland har sex nationalparker (rahvuspark): Lahemaa, Karula, Soomaa, Matsalu, Vilsandi och Alutaguse
  • Dessutom finns det 158 naturreservat (looduskaitseala) och omkring 152 landskapsskyddsområden
  • I Estland finns det gott om våtmarker som är en mosaik av kärr, gölar, myrmarker och högmossar. Man är nästan alltid ca 15 kilometer från närmaste myr när man rör sig i landet.

Sådana våtmarker som finns i Estland är annars ovanliga på våra breddgrader när man har dränerat stora landområden i de nordiska länderna!

De efterfrågade vandringslederna

Runt om i Estland finns det underbar natur att upptäcka, och ett fantastiskt sätt att göra det är genom att vandra på landets mycket bra vandringsleder. Nivån varierar mycket och det finns vandringsleder som passar såväl nybörjare som professionella vandrare. Estlands allra längsta led är hela 820 km lång Peraküla-Aegviidu-Ähijärve vandringsled går genom nio län och passerar ett antal naturreservat.

Estland är ett av de Baltiska länderna och gränsar bl.a. till Lettland i söder. Längs östersjökusten går Ranniku vandringsled. Ruttens totallängd är 1 200 km, varav 580 km finns i Lettland och 620 km i Estland. Det tar ca 60 dagar att gå hela vandringsleden.

Inte långt från den lettiska gränsen i sydvästra Estland hittar man även Soomaa nationalpark och Kuresoo myr som nås via Hüpassaare vandringsled och Ingatsi studieled. I Soomaa nationalpark hittar man även den ca 2 km långa Riisakunskapsleden, som passerar Riisamyren.
I Lahemaa hittar man Viru högmossesstudieled, som är en 3,5 km lång vandringsled. Denna går igenom underbar natur, typisk för området, med myr- och skogslandskap samt genom såväl sanddyner som rullstensåsar och urskog. 

Populärt med utsiktstorn i Setulandet. Från Meremäe utsiktstorn kan man se både Petseriklostrets kupoler och Peipussjön.

Bild: Visit Estonia

Setomaa (Setulandet), är ett naturskönt område i Sydöstra Estland med säregen kultur, bestående av en intressant mix av det estniska och det ryska och med många vandringsleder som t.ex. Pullijärve vandringsled som utgår från samhället Misso (300 km från Tallinn och 50 km från staden Võru). Den 5,2 km långa Õrsava vandringsled börjar och slutar vid idrottsarenan vid Värska gymnasium. Samhället Värska är känt i Europa för sitt hälsogivande mineralvatten och den första flaskan fylldes år 1973. Samhället var också läger i mellankrigstiden för estniska kavalleritrupperna och några av officershusen står kvar. Ett av dessa, som en gång tillhörde generalen Nikolai Reeg, har pietetsfullt renoverats och öppnats som besökscentrum för turisterna där b.la. ortens militärhistoria tas upp m.m. Från Värska utgår även den 43 km långa Laskevälja cykelled. Man kan cykla också efter den 15 km långa vandringsleden vid Piusa flodravin som passerar ett naturskyddsområde vars största attraktion utgörs av magnifika sandstensnipor, däribland Estlands högsta 43 meter höga Härma mur.

Är cykling din passion finns det även andra cykelleder i landet, dessutom finns det en rad cykelevenemang att delta i.

Estland är hem för ca 700 brunbjörnar. Från Alutaguses björnskådeplats kan man ofta få se någon av dessa.

Bild: Visit Estonia

Många naturkameror i den estniska vildmarken

Det är många som via estniska webbkameror följer med hur ormvråkens ungar växer eller hur fiskgjusarna ruvar på sina ägg! Varje dag har sajten Looduskalenders naturkameror tiotusentals tittare. Om du vill lära dig mer om den estniska naturen och ta del av ordnade online-workshops så erbjuds sådana av Estlands Naturhistoriska museum

Vid Kablis fågelstation på den vackra Kabli strand i närheten av Pärnu finns en stor Helgolandsfälla uppsatt på hösten och man har ringmärkt nästan 700 000 flyttfåglar av 177 arter sedan starten 1969.

Bild: Visit Estonia

Vårfåglar i mängder 

Estland kommer på andra plats efter Spanien som Europas bästa plats för fågelskådning, man har noterat 388 fågelarter. Våren är högsäsong för fågel - och naturälskarna. Det börjar i mars med uggleavlyssning i skogarna. De mest inbitna fågelskådarna tar sig ut till Dagös (Hiiumaa) och Ösels (Saaremaa) mest havsexponerade stränder och uddar. Här är chanserna goda att få syn på flockar av de alförrädare som övervintrar ute på Östersjön.

Alförrädare är en högarktisk liten ejder som är sällsynt i Sverige men som kan ses i Estland.

Bild: Visit Estonia

På våren är Matsaluviken vallfärdsplats för fågelskådare och andra naturintresserade. Från de många fågeltornen som t.ex. Haeska har man god överblick av de vidsträckta strandängarna och grunda vattenområdena där rastande hägrar, svanar, änder, vadare och måsar kan ses i tusental. En specialitet för Matsalu är de arktiska gässen, främst vitkindade gäss och prutgäss, som kan räknas i tiotusental på strandängarna i maj innan de sträcker norrut och passerar den svenska sydkusten på väg mot den ryska tundran. Varje vår räknar ornitologerna vid Matsalu också in några tiotal exemplar av rariteten rödhalsad gås och den starkt hotade fjällgåsen.

Här kan du lyssna hur flyttfåglarna låter.

Aldrig längre än ca 15 kilometer från närmaste mosse.

Bild: Visit Estonia

Delta i ett virtuellt maraton

När stora folksamlingar måste undvikas har många nya innovativa lösningar skapats och det har lett till att Tartus 38:e terrängmaraton i år genomförs virtuellt på deltagarnas hemmaplan mellan den 1-17/5. För att delta måste man först registrera sig här och välja antingen 42, 24, 10, eller 5 km längd på loppet. Detta kan genomföras med löpning, joggning eller gång i den terräng och plats som deltagaren själv väljer. Resultatet skickas sedan till arrangören i form en loggfil t.ex. från en sportklocka eller en sport-app för mobiltelefoner. Som belöning för insatsen får deltagarna en medalj hemskickad.

Uppdaterad senast: 19.03.2021