Upptäck Estlands Nationalmuseum

Källa: Marco Verch / https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Upptäck Estlands Nationalmuseum

År 2016 öppnades Estlands Nationalmuseum äntligen för allmänheten. Den moderna byggnaden är fylld med fragment av Estlands förflutna samt erbjuder besökarna mycket spännande att upptäcka. Här får du verkligen bekanta dig med Estlands kultur och historia.

Det gamla etnografiska museet som först öppnades år 1909 har nu ett nytt läge, en ny form och nytt innehåll medan den fortfarande upprätthåller en känsla av sammanhang och tradition. Estlands Nationalmuseum presenterar färgstarka historier och fångar besökarnas uppmärksamhet genom att fokusera på människor och deras erfarenheter.

Museet har två områden för permanenta utställningar med utförliga förklaringar på estniska, engelska och ryska. Den största permanenta utställningen i Estland heter Möten och skildrar de förändringar som har skett i vardagslivet i Estland ur synvinklar av olika kulturella och sociala grupper. Den andra permanenta utställningen av ENM, Eko från Uralbergen, kretsar kring de finsk-ugriska folken och ger en grundlig insikt i deras traditioner och ritualer i deras naturliga levnadsmiljö.

ENM:s nya byggnad ligger nära Tartu, den andra största staden i Estland, på en före detta sovjetisk militärbas. Arkitekternas vision gick ut på att återanvända stället, en faktisk fysisk lämning från smärtsam historia, och ge det en ny betydelse som inger hopp. Nationalmuseet blir en fortsättning av flygplatsen – dess tak lyfts och sträcker sig mot 'den gränslösa rymden'. Byggnaden som på avstånd kan betraktas som ett konceptuellt konstverk har redan vunnit beröm internationellt.

Uppdaterad senast: 28.03.2022

Tema: Södra Estland, Historia och Kultur

Ljudquiz – ljudet av Estland | Visit Estonia