Vilka är Estlands nya e-medorgare?

Källa: Rasmus Jurkatam

Vilka är Estlands nya e-medorgare?

Estland vill inte bara låta sina egna medborgare legitimera sig elektroniskt. Sedan flera år tillbaka kan vem som helst skaffa sig ett elektroniskt medborgarskap och tiotusentals personer från hundratals olika länder har gjort det. Den främsta anledningen för närvarande är en önskan att etablera ett företag. Varför?

Eftersom företag som är etablerade via e- medborgarskap är betrodda och kan drivas på distans var som helst på jorden utan hänsyn till någon speciell lokalisering med låga kostnader, minimalt krångel och tillgång till alla de verktyg som behövs för att växa globalt. Flera tusen företag drivs nu av e-medborgare och dessa företag bidrar avsevärt till den estniska ekonomin.

Så vilka är då dessa e-medborgare och vilken betydelse anser de finns i e-medborgarskapsprogrammet? Nedan följer de viktigaste entreprenörsgrupperna som nu har nytta av e-medborgarskapet.  

Digitala nomader

På grund av snabba framsteg inom digital teknik och mer flexibla arbetskulturer väljer ett snabbt ökande antal människor att vara "digitala nomader" eftersom de kan arbeta var som helst där det finns en internetanslutning. Den här gruppen omfattar distansarbetare, frilansare, entreprenörer och till och med egenföretagare som kan stanna flera år på ett ställe innan de vill flytta med sitt företag till ett annat land eller tillbaka hem. Även om många inte är bekanta med begreppet "digital nomad" förutspås det att de flesta arbetstillfällena i framtiden kan vara oberoende av lokaliseringen.

Företagare som vill ha tillgång till EU-marknaden 

Den största tillväxten för e-medborgarskap kommer för närvarande från företag utanför EU där företagare vill få tillgång till EU-marknaden och dra nytta av dess rättsliga ramar, få tillgång till finansiella tjänster och högre tillit när de bedriver verksamhet globalt.

Entreprenörer inom EU

Många antar att e-medborgarskap främst gäller företagare som behöver tillgång till EU-marknaden, men företagare inom EU är för närvarande den största demografiska gruppen.

Ett ökande antal entreprenörer över hela kontinenten inser att de behöver ett EU-företag, men det finns ofta ingen anledning att etablera sig inom deras eget jurisdiktionsområde, särskilt om kostnaderna och besväret med att driva det är höga.

Det har skett en kraftig ökning av ansökningar från Storbritannien sedan landet röstade för att lämna Europeiska unionen. Många brittiska företagare upptäcker e- medborgarskap medan man letar efter ett sätt att stanna i EU, men upptäcker snart att fördelarna med e-medborgarskap är större än Brexit, eftersom det ofta kan göra det lättare för dem att bedriva affärer globalt.

Startups företagare

Lokaliseringen är ett av de viktigaste besluten för startande företagare, eftersom den påverkar deras tillgång till kunder, liksom till talang och finansiering som krävs för att nå dem. En start som etableras via e-medborgarskap är dock platsoberoende, eftersom verksamheten kan bedrivas inom EU: s affärsmiljö från vilken plats som helst. Denna flexibilitet gör det möjligt för startföretagare att börja i en liten skala, sluta kontrakt med talanger globalt och bibehålla sina möjligheter öppna.

Frilansare från tillväxtmarknader

Tilliten är en av de mest värdefulla tillgångarna i affärsverksamhet. Tyvärr har många människor runt om i världen för närvarande svårt att använda finansiella tjänster bara på grund av företagets lokalisering. E-medborgarskap genomgår dock bakgrundskontroller av den estniska polisen och gränsbevakningsnämnden och får sedan tillgång till en öppen och transparent affärsmiljö inom EU där de kan få tillgång t till alla verktyg som behövs för att bedriva affärer globalt, till exempel PayPal.

Blockchain företag

Blockchain är mest känt som tekniken som banade väg för Bitcoin. Tillväxten av blockchain-teknologin har splittrat ett ökande antal industrier, men också givit nya möjligheter att skaffa finansiering genom "Initial Coin Offerings" eller ICOs. Det här är en stor kategori av företag, men en sak som många av dem har gemensamt är behovet av att autentisera användarnas onlineidentiteter genom en process som kallas KYC eller "Know Your Customer". Lyckligtvis innebär de säkra, statsstödda digitala identiteterna som erbjuds e- medborgare att de kan få delta snabbare och till lägre kostnad.

Uppdaterad senast: 01.06.2022