Jakob Hurts rum

Jakob Hurt var den förste prästen av estniskt påbrå och arbetade i Otepää under åren 1872-1880. Folkpoesi- och språkforskaren Hurt var en av de viktigaste personerna i Estlands nationella rörelse och ägde Europas största dåtida folkloresamling. På Jakob Hurts 150 födelsedag invigde Otepääs huvudbiskop Kuno Pajula ett minnesmärke till J. Hurt i Otepääs kyrka. I kyrkoherrgården ligger även den Estniska flaggans rum och Otepää skidmuseum. J. Hurts rum är öppet samtidigt som Otepää skidmuseum, under andra tider får man komma överens i förtid.

Jakob Hurt var den förste prästen av estniskt påbrå och arbetade i Otepää under åren 1872-1880. Folkpoesi- och språkforskaren Hurt var en av de viktigaste personerna i Estlands nationella rörelse och ägde Europas största dåtida folkloresamling. På J

Egenskaper och utrustning
Newsletter