Jaktskytte i Toosikannu Semestercenter

I Toosikannu Semestercenter kan du ägna dig åt jaktskytte på två Compak Sporting banor och en A-Trap bana. Vi skjuter lerduvor med slätborrade sportvapen.

På skjutbanan kan man skjuta märken av "springande vildsvin" från 50 meters avstånd från en räfflad jaktvapen.
Anläggningen har en skjutsimulator, där man kan öva sin skjutförmåga och sina praktiska jaktkunskaper i olika omständigheter.

Kom och testa din skicklighet och skjutprecision!

I Toosikannu Semestercenter kan du ägna dig åt jaktskytte på två Compak Sporting banor och en A-Trap bana. Vi skjuter lerduvor med slätborrade sportvapen.

På skjutbanan kan man skjuta märken av "springande vildsvin" från 50 meters avstånd fr

Egenskaper och utrustning
Newsletter