Järvselja Fornskogs naturskyddsområde

Järvselja "Fornskog" eller naturskyddskvartal är Estlands första och äldsta skogsskyddsområde, som togs under naturskydd år 1924. År 2006 skapades Järvselja naturskyddsområde, som omfattar fornskogen, dess omgivande kvartal och Riiualu tallskog, totalyta 184,4 hektar. År 2014 blev det 90 år sedan naturskyddsområdet togs ur skogsbruk.
Järvselja "Fornskog" är ett riktigt gammalt, orört, speciellt och naturskönt ställe, där man förutom fornträd också kan hitta flera speciella fågelarter.
 


Järvselja "Fornskog" eller naturskyddskvartal är Estlands första och äldsta skogsskyddsområde, som togs under naturskydd år 1924. År 2006 skapades Järvselja naturskyddsområde, som omfattar fornskogen, dess omgivande kvartal och Riiualu tallskog, tota

Egenskaper och utrustning