Järvselja naturpark

Järvselja naturpark som ligger i sydöstra hörnet av Tartu län skapades år 2006, erbjuder naturupplevelser av en urskog. Skogen som är under skydd sedan år 1924, har fått växa utan mänsklig ingripande, den har fått utseendet av en riktig urskog. Av fåglarna kan man träffa grå hackspett, sparvuggla, slaguggla, skogsfågel och tjäder.

Av enstaka objekt i Järvselja skall man söka den 360 år gamla och tjocka
Kungstallen. Men det finns även andra pompösa träd. De högsta granarna i Järvselja skogar med sina över 40 m håller rekord inom estniska träd.

Järvselja naturpark som ligger i sydöstra hörnet av Tartu län skapades år 2006, erbjuder naturupplevelser av en urskog. Skogen som är under skydd sedan år 1924, har fått växa utan mänsklig ingripande,

Egenskaper och utrustning
#visitestonia