Jõelähtme St. Jungfru Maria kyrka

Jõelähtme kyrka är en av de äldsta i Estland. Den ursprungliga träkyrkan byggdes under den danska erövringstiden i början av 1220-talet. I skriftliga källor nämns Jõelähtme St. Jungfru Maria kyrka för första gången år 1241 och under det medeltida länssystemet tillhörde kyrkan Tallinns Domkyrka.

Sitt nuvarande utseende har kyrkan fått i tre större etapper och utformades till slut till en grupp silhuetter "i tresteg".

Några värdefulla kulturarv finns bevarade, som till exempel renässans-kansli från 1639 och barock-altare från 1670. Harju läns äldsta kyrkklocka finns också i kyrkan.

Jõelähtme kyrka är en av de äldsta i Estland. Den ursprungliga träkyrkan byggdes under den danska erövringstiden i början av 1220-talet. I skriftliga källor nämns Jõelähtme St. Jungfru Maria kyrka för första gången år 1241 och under

Egenskaper och utrustning
Newsletter