Jõesuu hängbro

Jõesuu by i Pärnumaa har fått sitt namn efter ortens vattendrag. Här är platsen där Navesti å mynnar ut i Pärnufloden. Pärnumaas längsta hängbro, Jõesuu hängbro över Pärnufloden byggdes år 1975.

Bron är 67,5 m lång.

Egenskaper och utrustning
#visitestonia