Jungfrutornet, museum

Jungfrutornet nämndes redan år 1373. Tornet har ombyggts flera gånger, men dess arkitekturiska unikhet kommer fortfarande från dess trapetsoida planlösning.

Namnet kommer från dåtida tornchefen Hinse Meghe, som översatt betyder Jungfrutornet.

Skyddsgången som går från Jungfrutornet till Kiek in de Köks artilleritorn och Bastiongångarna ger en unik möjlighet att bekanta sig med en renoverad del av Tallinns medeltida och moderntida skyddszon.

Byggnaden har under tider fungerat som ett skyddstorn, bostad och kafé - man säger, att det spökar där fortfarande.

Jungfrutornet nämndes redan år 1373. Tornet har ombyggts flera gånger, men dess arkitekturiska unikhet kommer fortfarande från dess trapetsoida planlösning.

Namnet kommer från dåtida tornchefen Hinse Meghe, som översatt

Egenskaper och utrustning