Jussi naturled

Leden är 8 km lång och cirkelformad, utmärkt med gula färgmarkeringar på träden. Leden går upp och ner längs åsarna vid Jussi sjöar och tar vandraren bl.a. till Jussi hed som är en unik naturmiljö i Estland som har uppkommit som resultat av upprepade bränder p.g.a Sovjetarmens verksamhet.

Vid leden hittar du 9 intressepunkter med beskrivning, på fuktigare ställen finns det delvis plankväg, delvis spångar. I mittendelen hittar du även Jussi campingområde.

Du kan starta din vandring från Koersilla parkering, med cykel även från Sportlands Frilufts- och Skidcenter i Kõrvemaa. En cykeltur längs vandringsleden mellan sjöarna är utmanande, men spännande.

Leden är 8 km lång och cirkelformad, utmärkt med gula färgmarkeringar på träden. Leden går upp och ner längs åsarna vid Jussi sjöar och tar vandraren bl.a. till Jussi hed som är en unik naturmiljö i Estland som har uppkommit som resultat av upprep

Egenskaper och utrustning