Kaarsild (Bågbron)

Kaarsild (Bågbron) är en fotgängarbro mellan innerstaden och stadsdelen Ülejõe. Bron byggdes under åren 1957-1959 på samma plats där det tidigare låg Kivisild (Stenbron), på dess kustpelarnas fundament. Tills bron blev färdig på 1950-talet, använde man en lång roddbåt som gjorde regelbundna resor över ån.

Kaarsild (Bågbron) renoverades år 2017. Under mörka tiden är bron belyst, dessutom kan man lyssna på musikverk som är synkroniserade med rådhusets klockspel, tillsammans med ljusspel. Bågbrons ljud- och ljusdesign är ett unikt projekt i hela Estlands offentliga utrymme.

Bredvid Kaarsild (Bågron) finns också en kopia av Kivisilla bro (Stenbron) som förstördes under 2:a världskriget.

Kaarsild (Bågbron) är en fotgängarbro mellan innerstaden och stadsdelen Ülejõe. Bron byggdes under åren 1957-1959 på samma plats där det tidigare låg Kivisild (Stenbron), på dess kustpelarnas fundament. Tills bron blev färdig på 1

Egenskaper och utrustning