Kaarsild (Bågbron)

Kaarsild (Bågbron) är en fotgängarbro mellan innerstaden och stadsdelen Ülejõe. Bron byggdes under åren 1957-1959 på samma plats där det tidigare låg en stenbro. Innan bron blev färdig på 50-talet användes en roddbåt som transport över ån.

Kaarsild (Bågbron) renoverades år 2017. Under mörka tiden är bron belyst, dessutom kan man lyssna på musikverk som är synkroniserade med rådhusets klockspel, tillsammans med ljusspel. Bågbrons ljud- och ljusdesign är ett unikt projekt i hela Estlands offentliga utrymme.

Bredvid Kaarsild (Bågron) finns också en kopia av Kivisilla bro (Stenbron) som förstördes under Andra världskriget.

Kaarsild (Bågbron) är en fotgängarbro mellan innerstaden och stadsdelen Ülejõe. Bron byggdes under åren 1957-1959 på samma plats där det tidigare låg en stenbro. Innan bron blev färdig på 50-talet användes en roddbåt som transport

Egenskaper och utrustning