Kakulaane rökbastu

Kakulaane Turistgård har fått en nyhet - en autentisk och estnisk rökbastu. Det är en större bastu där ett större sällskap får plats.
När man har blivit riktigt varm i rökbastun, kan man kyla ner sig i dammet vid bastun.

När man kommer till Estland skall man åtminstone en gång bada rökbastu!

Kakulaane Turistgård har fått en nyhet - en autentisk och estnisk rökbastu. Det är en större bastu där ett större sällskap får plats.
När man har blivit riktigt varm i rökbastun, kan man kyla ner sig i dammet vid bastun.

När man

Egenskaper och utrustning