Kalala sjömuseum Akva:rium

Kalala sjömuseet ger en överblick över Estlands sötvattenfiskar och de kan även ses i olika akvarier. Här finns representerade över hälften av alla arter som finns i Estland: ål, abborre, gädda, ruda, silverruda, karp, id, mörten, sarv, sutare, löja, sandkrypare, mal, stäm, färna, asp, braxen, björkna, gärsen, lake, stör, sterlett, Perccottus glenii, slampiskare. Man får även se några ryggradslösa som flodkräftan, djurplankton och sjöväxter. I museet kan man också hitta en kollektion av fiskredskap, urfiskar och fiskfossiler.

Kalala sjömuseet ger en överblick över Estlands sötvattenfiskar och de kan även ses i olika akvarier. Här finns representerade över hälften av alla arter som finns i Estland: ål, abborre, gädda, ruda, silverruda, karp, id, mörten, sarv, sutare, löja,

Egenskaper och utrustning
Newsletter