Kalevipoegmuséet

I Kalevipoegmuséet finns det sammanlagt 11 rum. I två rum presenteras Kalevipoeg-epos och platser som är anknytna till legender. Övriga rum har sina teman: i det "röda rummet" presenterar man Sovjetestlands prylar, i utbildningsrummet historian av Saare skolan med mera. I hembygdsrum kan man se väldigt gamla exponat. Det finns också ett rum för läromedel, läroteknik, fängelsecell, hantverksrum, rummet för EW (första Republiken Estland) och EV (andra/nuvarande Republiken Estland). Museets huvudtema är att presentera estnisk epos och man kän även beställa en guidad utbildning om detta. Man kan också fråga om andra teman.

I Kalevipoegmuséet finns det sammanlagt 11 rum. I två rum presenteras Kalevipoeg-epos och platser som är anknytna till legender. Övriga rum har sina teman: i det "röda rummet" presenterar man Sovjet

Egenskaper och utrustning
#visitestonia