Jag är en estnisk hälsonörd, vad är du?

Källa: EAS

Jag är en estnisk hälsonörd, vad är du?