Kärdla brandstation

Kärdla Brandkår etablerades i mitten av 1900-talet av Kärdla Ylletygsfabriks ledning. Man började bygga brandstationen år 1928. På grund av de ekonomiska svårigheterna som rådde i början av 1930-talet dröjde byggandet och Brandstationen blev färdig (med målad brädbeklädnad) först år 1937. Den färdiga träbyggnaden bestod av tre rum och ett torn för torkning av slang. Idag har byggnaden också en vindvåning.

Sedan början av 2000-tal ligger Turistinformationscentrum i den före detta brandstationen.

Kärdla Brandkår etablerades i mitten av 1900-talet av Kärdla Ylletygsfabriks ledning. Man började bygga brandstationen år 1928. På grund av de ekonomiska svårigheterna som rådde i början av 1930-talet dröjde byggandet och Brandsta

Egenskaper och utrustning