Kärdla stadspark

Stadsparken omfattar totalt 5,2 hektar. Första halvan av parken anlades redan på 1860-talet efter avslutat kyrkobygge på en plats vid namn Kirikupõllu. Ett större antal träd planterades i parken i början av 1900-talet. Den nyaste delen av parken är planterad på 1970-talet. Stadsparken inrymmer även Kärdlas sångarfält. Dagös första egna sångfestival ägde rum 1867 i Leigri by, vid Murru krog. Första uppgifter om barnens sångfestival i Kärdla Lepakopli är från 1874. Dagös första allmänna sångfestival hölls i Kärdla år 1926. Det skedde under ledning av kompositören, körledaren och musikpedagogen Tuudur Vettik som senare blev en av ledarna för Estlands allmänna sångfestivaler.

Stadsparken omfattar totalt 5,2 hektar. Första halvan av parken anlades redan på 1860-talet efter avslutat kyrkobygge på en plats vid namn Kirikupõllu. Ett större antal träd planterades i parken i början av 1900-talet. Den nyaste delen av parken är p

Egenskaper och utrustning
Relaterade objekt