Kärdla - Tõrvanina vandringsled

Vandringsleden går från Kärdla till Tõrvanina längs havsstranden och genom strandskogar. Landskapet är intressant och omväxlande. Både torrare och fuktigare skogstyper förekommer. Bl.a. även våtmarker. En vandringstur i gränslandet mellan hav och skog bjuder på många upplevelser, då öppna landskap växlar med skogsområden.
Vandringsleden börjar i slutet av Tiigi gatan i Kärdla och är ca 7 km lång. Leden är märkt och försedd med skyltar och informationstavlor. Det finns tre eldningsplatser, två utsiktsplattformar och plankvägar på fuktigare ställen. Under sommarsäsongen går man hela leden torrfotad.

Vandringsleden går från Kärdla till Tõrvanina längs havsstranden och genom strandskogar. Landskapet är intressant och omväxlande. Både torrare och fuktigare skogstyper förekommer. Bl.a. även våtmarker. En vandringstur i gränslandet mellan hav och sko

Egenskaper och utrustning
Newsletter