Kärevere naturskyddsområde

I Kärevere naturskyddsområde kan du skåda sjöfåglarnas flytt och häckning, vårfloden och ett variationsrikt flod-, mad- och skogsliv.

Kärevere naturskyddsområde etablerades för att skydda sällsynta djur- och växtarter och deras boplatser, skogs- och ängmarkerna och sjöarna.
Bland de skyddade arterna finns svart stork, mindre skrikörn, havsörn, flera fladdermusarter, asp, nissöga, stensimpa, slampiskare, guckosko m.fl.

I Kärevere naturskyddsområde kan du skåda sjöfåglarnas flytt och häckning, vårfloden och ett variationsrikt flod-, mad- och skogsliv.

Kärevere naturskyddsområde etablerades för att skydda sällsynta djur- och växtarter och deras boplatser, sk

Egenskaper och utrustning
#visitestonia